Kirsten Ketscher er professor i socialret på Københavns Universitet og er kendt for sine meningers mod i den offentlige debat om socialpolitikken. (Foto: Sigrid Nygaard)

Kirsten Ketscher er professor i socialret på Københavns Universitet og er kendt for sine meningers mod i den offentlige debat om socialpolitikken. (Foto: Sigrid Nygaard)

Ulyksalige ressourceforløb

Hammeren falder hårdt
”Ressourceforløb piner og plager mennesker helt ud over det rimeliges grænser. Hvis folk har ret til en førtidspension, så skal de tilkendes en førtidspension!”

Hammeren falder hårdt fra juraprofessor Kirsten Ketscher, når hun fælder dom over de seneste mange år med ressourceforløb for udsatte borgere. Kirsten Ketscher er professor i socialret på Københavns Universitet og er kendt for sine meningers mod i den offentlige debat om socialpolitikken.

Hun mener, at afprøvningen af syge borgeres erhvervsevne er nået så langt ud, at det kan være en overtrædelse af Grundlovens bestemmelse om, at den, der ikke kan forsørge sig selv, har ret til hjælp fra det offentlige. 

Ulyksalige ressourceforløb
”Ressourceforløbene er en ulyksalighed, som Fanden har skabt, fordi de ødelagde de gamle fleksjob- og sygedagpengeordninger. I stedet er blevet indført en idé om at pine arbejde ud af syge borgere. Hvis et årelangt ressourceforløb ender med, at en borger tildeles en ugentlig arbejdsevne på 2 timer, har det jo intet at gøre med at være selvforsøgende!"

"Det er ren fiktion for at sminke ledighedstallene, fordi borgere i støttet beskæftigelse ikke optræder i statistikken som arbejdsløse. Der er sågar eksempler på, at ældre ledige er blevet sendt i ressourceforløb blot 3 måneder før, at de skulle på folkepension!”

Udsigtsløs opbevaring
I Dansk Fibromyalgi-Forening har socialrådgiver Berit Pedersen gennem sin tætte kontakt til fibromyalgiramte stiftet bekendtskab med alt for mange udsigtsløse ressourceforløb.

”Vi har et stort antal medlemmer, som har været gennem ressourceforløb på 4-5 år. Der findes da heldigvis også eksempler på ressourceforløb, som har været gavnlige for borgere med fibromyalgi. Men karakteristisk for de årelange forløb er desværre alt for ofte en katastrofal mangel på klare mål for borgeren."

"Det er svært ikke at få den mistanke, at mange fibromyalgiramte er blevet parkeret i en udsigtsløs opbevaring på ressourceforløb, som er en billigere ydelse for kommunerne end at tilkende en førtidspension. Den mistanke bliver bestemt ikke mindre af, at vi nu begynder at se flere tilkendelser af førtidspension for borgere, som har været i langvarige ressourceforløb." 

"Den afklaring til førtidspension burde være sket langt tidligere for langt flere frem for ydmygende og ørkesløse ressourceforløb!”

Rammer borgernes rettigheder
Kirsten Ketscher er enig i, at økonomien alt for ofte vejer tungere i kommunernes prioriteringer end hensynet til borgernes rettigheder.

”Det er jo en besparelse for kommunerne at forlænge et ressourceforløb frem for at tilkende en førtidspension, og når den økonomiske tilgang til det sociale område bliver styrende, rammer det borgernes rettigheder."

"I den danske model betaler vi jo alle til en social sikring via skatten. Derfor bliver mange dybt chokerede, når de havner i en udsat livssituation og får brug for hjælp, at de så rent faktisk ikke har det sociale sikkerhedsnet, som de troede, de havde betalt til over skatten gennem mange år."

"De rækker hånden ud efter hjælp, men bliver mødt af en kold skulder og mistænkeliggørelse. Men det står klart og tydeligt i Grundloven, at den, der ikke kan forsøge sig selv, har ret til hjælp fra det offentlige." 

"Det er ulovligt at forlænge udsigtsløse ressourceforløb, der ikke kan føre til selvforsørgelse. De minimale fleksjobs er derfor også på kant med den grundlovssikrede ret til hjælp,” afslutter Kirsten Ketscher. 
---------------------------------------
Vil du være medlem af DFF?
Som medlem af Dansk Fibromyalgi-Forening får du adgang til en bred vifte af fordele for kun 299 kr. om året:
- Gratis socialrådgivning
- Rådgivning fra andre fibromyalgiramte
- Netværksgrupper over hele Danmark
- Rådgivning om sygdommen - og hvordan du lever bedst muligt med fibromyalgien
- Medlemsrabat på kurser
- Medlemsblad fire gange om året
DU KAN MELDE DIG IND HER