2020

12/08 - 2020

Få gratis pjecer som nyt medlem!

Kom med i fællesskabet hos Dansk Fibromyalgi-Forening og få gratis pjecer om livet med fibromyalgi, hvis du melder dig ind netop nu!

› Læs mere

10/07 - 2020

Få et gratis webkursus som DFF-medlem!

Som medlem af Dansk Fibromyalgi-Forening har du nu adgang til det gratis webkursus "Robusthed og Resiliens".

› Læs mere

09/07 - 2020

Status på feriepenge

Ved udbetaling af indefrosne feriepenge og 1.000 kr. sker der formentlig ikke modregning i offentlige ydelser.

› Læs mere

08/07 - 2020

Gratis tilbud i sommerlandet

Der er adgang til forskellige gratis muligheder hen over sommeren, hvis man er visiteret til handicapkørsel eller har handicapparkeringskort.

› Læs mere

25/06 - 2020

Uhyrlige forsikringsselskaber

Flere og flere fibromyalgipatienter kæmper hårde kampe mod deres forsikringsselskaber.

› Læs mere

10/06 - 2020

Husk at ændre transportfradrag ved hjemmearbejde

Mange har arbejdet hjemmefra pga. corona. Ved hjemmearbejde skal man være opmærksom på, at man ikke er berettiget til befordringsfradrag for transport til og fra arbejde.

› Læs mere