Overlæge Karin Due Bruun fra Smertecenter Syd efterlyser fibromyalgiramte, som har lyst til at deltage i hendes banebrydende forskning i medicinen LDN, som har vist sig at være gavnlig for mange fibromyalgipatienter.

Overlæge Karin Due Bruun fra Smertecenter Syd efterlyser fibromyalgiramte, som har lyst til at deltage i hendes banebrydende forskning i medicinen LDN, som har vist sig at være gavnlig for mange fibromyalgipatienter.

Deltag i LDN-forsøg

I Fibromyalgi-Foreningen har vi ved flere lejligheder omtalt overlæge Karin Due Bruuns banebrydende forskning i medicinen LDN, som har vist sig at være gavnlig for mange fibromyalgipatienter.

Målet med Karin Due Bruuns forskning er at komme et stort skridt videre i vores viden om LDN og fibromyalgi. 

Karin Due Bruun efterlyser nu fibromyalgiramte, som har lyst til at deltage i forskningsprojektet om LDN, som er en forkortelse for Lav Dosis Naltrexone.  

For at deltage skal du være:

Kvinde mellem 18-64 år.

Du skal have symptomer på fibromyalgi (at du i forvejen har en diagnose, er ikke et krav, men diagnosen skal kunne bekræftes af forsøgslægen).

Du skal kunne forstå dansk.

Du må ikke være gravid eller amme. Du må ikke have gigtsygdomme (fraset slidgigt), sygdomme i nervesystemet som fx sklerose eller sværere psykiske sygdomme som fx skizofreni. Du må ikke have haft selvmordsforsøg.

Formålet med forsøget:

Vi har erfaring for at LDN kan forbedre symptomerne ved fibromyalgi og i nogle tilfælde forbedre funktionsniveauet. De videnskabelige beviser for at det virker er dog meget sparsomme.

Man mener at LDN både kan virke forbedrende på smertesystemet og på immunsystemet.

I dette forsøg undersøger vi om LDN virker bedre end placebo på almindelige fibromyalgi symptomer. Vi forsøger også at blive klogere på mere præcist hvordan LDN virker, ved at foretage målinger af hvordan smertesystemet og immunsystemet påvirkes af behandling med LDN.

Forsøgsstedet:

Forsøget foregår på Smertecenter Syd i Odense.

Den forsøgsansvarlige er overlæge Karin Due Bruun.

Hvis du bor mere end 25 km væk fra Smertecenter Syd, kan du få kompensation for kørselsudgifter. Der gives ikke kompensation for broafgift eller færgebilletter.

Forsøget består af:

Forsøget er et lodtrækningsforsøg, hvor man tildeles behandling med enten LDN eller placebo. Vi har brug for i alt 100 deltagere, hvoraf halvdelen vil få behandling med LDN. I studiet skal virkningen af LDN op til 6 mg testes.

De første 4 uger af forsøget foretages en optrapning til max 6 mg. Optrapningen kan foregå i individuelt tempo, og hvis der er problemer med bivirkninger, kan man få lov at få en lavere dosis.

Efter de 4 uger lægges dosis fast og fortsætter uændret de sidste 8 uger. Forsøget varer i 16 uger, hvoraf medicinen skal tages i 12 uger. Der bliver tale om i alt 6 besøg på Smertecenter Syd.

Man starter med et indledende besøg, hvor det sikres, at man opfylder betingelserne for at deltage. Herefter skal man fremmøde 5 gange: Ved forsøgsstart samt efter 4, 8 og 12 ugers behandling og 4 uger efter endt behandling.

Før forsøget starter, og ved afslutning af behandlingen skal der tages blodprøver og hjertekardiogram.

Ved start og slut på behandlingen skal der foretages undersøgelser af smertesystemet og af din fysiske form. Ved alle besøg skal du udfylde spørgeskemaer.

Hverken du eller lægen ved, om du får aktiv behandling eller placebo. Svaret på det, kan du dog få, når forsøget er helt slut.

Alle deltagere vil umiddelbart efter forsøgets afslutning få tilbudt et forløb i Smertecenter Syd, hvor de vil få mulighed for at fortsætte med LDN eller drøfte andre behandlingsmuligheder med forsøgslægen.

Er du interesseret i at høre mere, kan du komme til at tale med Karin Due Bruun i telefonen.

Her kan du også læse mere grundig deltagerinformation. 

Du kan kontakte:

Overlæge Karin Due Bruun

karin.due.bruun@rsyd.dk

Telefon: 65413869 hverdage mellem 8-15 (Smertecenter Syds sekretariat)Nyhedsbrev