Et engangsbeløb på 1.000 kr. bliver automatisk udbetalt i oktober måned, hvis man har modtaget forsørgelsesydelser i april måned.

Et engangsbeløb på 1.000 kr. bliver automatisk udbetalt i oktober måned, hvis man har modtaget forsørgelsesydelser i april måned.

1.000 kr. i engangstilskud er på vej

Så er loven om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser kommet.

Hvis du helt eller delvist har modtaget forsørgelsesydelser i april måned 2020, vil du nu få udbetalt et engangstilskud på 1.000 kr.

Det gælder, hvis du f.eks. er i fleksjob på ny ordning, er førtidspensioneret, modtager kontanthjælp eller får ressourceforløbsydelse, men det gælder også en lang række andre forsørgelsesydelser.  

Alle ydelser, der berettiger til tilskuddet, kan findes på www.borger.dk. 

Engangstilskuddet er skattefrit og udbetales automatisk i løbet af oktober måned 

Engangstilskuddet berører ikke din forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige ydelser til dig selv eller andre medlemmer af husstanden. Det gælder til og med 2022.

Det vil sige, 
at der ses bort fra engangstilskuddet ved tildeling og udmåling af en af de omfattede ydelser frem til udgangen af 2022.  

For enkelte ydelser skal du dokumentere, at tilskuddet ikke skal medtages ved tildeling eller udmåling af ydelsen.

Det vil primært gælde nogle formueafhængige ydelser, fx på kontanthjælps-, pensions- og boligstøtteområdet. Det vil her være op til at kommunen at vejlede om pligten til at dokumentere, at man har modtaget ydelsen.

Ved opgørelse af formuen vil endvidere Udbetaling Danmark sikre, at de pågældende borgere gøres opmærksom på, at det kan være relevant at dokumentere, at borgeren har fået udbetalt engangstilskud. Der vil også fremgå information om det www.borger.dk i forhold til de enkelte ydelser.  

Man skal være opmærksom på, at hvis man er i fleksjob gammel ordning eller er i jobafklaringsforløb, men får fuld løn fra arbejdsgiveren, er man ikke berettiget til engangstilskuddet.

Det gælder generelt, at hvis man får fuld løn fra sin arbejdsgiver, og hvor det i stedet er arbejdsgiveren, der får en hel eller delvis refusion eller tilskud fra kommunen til afholdelse af lønudgifterne, f.eks. ved en sygemelding, er man ikke berettiget til engangstilskuddet.  

Det har ikke betydning for din ret til at få udbetalt engangstilskuddet på 1.000 kr., såfremt du samtidig har indefrosne feriepenge, du kan få udbetalt. Læs mere om udbetaling af indefrosne feriepenge.

Et flertal i Folketinget har vedtaget muligheden for at få udbetalt engangstilskuddet på 1.000 kr. for at bidrage til at holde forbruget i gang under coronakrisen. 
---------------------------------------
Vil du være medlem af DFF?
Som medlem af Dansk Fibromyalgi-Forening får du adgang til en bred vifte af fordele for kun 299 kr. om året:
- Gratis socialrådgivning
- Rådgivning fra andre fibromyalgiramte
- Netværksgrupper over hele Danmark
- Rådgivning om sygdommen - og hvordan du lever bedst muligt med fibromyalgien
- Medlemsrabat på kurser
- Medlemsblad fire gange om året
DU KAN MELDE DIG IND HER 
  
 

Nyhedsbrev