Fibromyalgipatienter kæmper mod en jungle af paragraffer, hvor der bliver lagt fælder ud, og almindelige rettigheder i et civiliseret samfund sættes ud af kraft.

Fibromyalgipatienter kæmper mod en jungle af paragraffer, hvor der bliver lagt fælder ud, og almindelige rettigheder i et civiliseret samfund sættes ud af kraft.

Har du (dårlige) erfaringer med dit forsikringsselskab?

I Dansk Fibromyalgi-Forening hører vi om flere og flere sager, hvor fibromyalgiramte oplever en helt uacceptabel behandling fra deres forsikringsselskaber.

Skjult videoovervågning
Vi hører bl.a. om, at forsikringsselskaber bruger skjult videoovervågning af fibromyalgipatienter, fx i forbindelse med indkøb af dagligvarer.

Videoovervågningen er desværre blevet brugt til at fratage nogle fibromyalgiramte ydelserne fra deres forsikring.

Forsikringsselskaberne har desværre fået medhold i, at den fibromyalgiramte er ”for rask” til at få nogen erstatning, fordi vedkommende fx kan bære en indkøbspose.

Fibromyalgiens alvor underkendes
Vi hører desværre også om mange fibromyalgipatienter, som kommer i klemme, når deres forsikringsselskaber vælger ”ekspertlæger” uden nogen form for relevant viden om en kronisk smertesygdom som fibromyalgi.

Dermed bliver fibromyalgipatienterne ilde stedt, når deres forsikringsselskaber henviser dem til læger, som altid vil underkende alvoren af livet med fibromyalgiens voldsomme begrænsninger.

Sager trækkes i langdrag
Mange fibromyalgiramtes sager hos forsikringsselskaber bliver også trukket i langdrag, bl.a. på grund af såkaldte funktionsskemaer, hvor fibromyalgiramte selv skal angive deres funktionsniveau. Det kan fx være, hvor mange kilo man vurderer, man kan bære, eller om man er i stand til at gå på trapper.

Vi vil gerne høre fra dig
I Dansk Fibromyalgi-Forening vil vi gerne vide endnu mere om fibromyalgiramtes oplevelser med jeres forsikringsselskaber for at opbygge så megen viden som overhovedet muligt på området.

Hvis du har lyst til at dele din historie med os, må du meget gerne kontakte sekretariatschef Judi Olsen på tlf. 22 36 63 40 eller jo@fibromyalgi.dk.

Det kan være i forhold til video-overvågning, funktionsskemaer, forkerte speciallæger eller andre oplevelser. Din henvendelse bliver naturligvis behandlet fortroligt.  
---------------------------------------
Vil du være medlem af DFF?
Som medlem af Dansk Fibromyalgi-Forening får du adgang til en bred vifte af fordele for kun 299 kr. om året:
- Gratis socialrådgivning
- Rådgivning fra andre fibromyalgiramte
- Netværksgrupper over hele Danmark
- Rådgivning om sygdommen - og hvordan du lever bedst muligt med fibromyalgien
- Medlemsrabat på kurser
- Medlemsblad fire gange om året
DU KAN MELDE DIG IND HER

Nyhedsbrev