Der kan alligevel ske modregning i visse offentlige ydelser ved udbetaling af indefrosne feriepenge. Meldingen fra politisk hold var ellers det modsatte!

Der kan alligevel ske modregning i visse offentlige ydelser ved udbetaling af indefrosne feriepenge. Meldingen fra politisk hold var ellers det modsatte!

Vær obs på modregning af feriepenge!

For nylig blev det muligt at få udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge for at bidrage til at holde hjulene økonomisk i gang under coronakrisen.

Et stort politisk flertal i Folketinget stod bag beslutningen.

Fra flere sider blev det understreget, at der IKKE ville ske modregning i sociale ydelser, hvis man valgte at få udbetalt de indefrosne feriepenge. 

Desværre viser det sig nu, at den understregning ikke helt holder stik!

Partnermodregning hos pensionister
Den såkaldte partnermodregning betyder nemlig, at f.eks. førtids- og folkepensionister risikerer at blive trukket i deres månedlige ydelse, hvis de har en ægtefælle eller samlever, som får feriepengene udbetalt og tilføjer beløbet på forskudsopgørelsen.

Ifølge Udbetaling Danmark vil pengene fra modregningen dog automatisk blive ført tilbage i juni 2021.

Man kan også selv få ændret modregningen tidligere end i juni 2021, hvis man indsender en klage til Udbetaling Danmark.

Her er kontaktinfo til Udbetaling Danmark – 
www.borger.dk/Om-borger-dk/udbetaling-danmark

Du skal indsende din klage i sektionen ”Udbetaling Danmark, Pension”.

Ret forskudsopgørelse
Hvis man har valgt at få udbetalt de indefrosne feriepenge, skal man også være opmærksom på, at feriepengene beskattes som normal indtægt.

Derfor anbefaler SKAT, at man retter sin forskudsopgørelse på
www.skat.dk, når man har fået feriepengene udbetalt. På den måde risikerer man ikke at skulle betale restskat i marts måned, når årsopgørelsen er klar. 

Nyhedsbrev