Karina Lindvig var en af deltagerne på forløbet "Naturen som smertelindring", som har fået hende til at integrere havbadning i sin hverdag. Her ses hun sammen med sin mand i god julestemning!

Karina Lindvig var en af deltagerne på forløbet "Naturen som smertelindring", som har fået hende til at integrere havbadning i sin hverdag. Her ses hun sammen med sin mand i god julestemning!

Naturen som smertelindring

Naturens virkemidler
Hvordan kan fibromyalgiramte bruge naturens virkemidler til at få en bedre hverdag med færre smerter? Det spørgsmål var i centrum på forløbet ”Naturen som smertelindring”, som udfoldede sig hen over sensommeren og efteråret med årstidernes skiften som følgesvend.  

”Naturen som smertelindring” er støttet af Friluftsrådet, og konceptet for forløbet blev udviklet af Fibromyalgi-Foreningen og frivillige i samarbejde med fysioterapeut Katja Meyendorff, der har 20 års erfaring med fibromyalgiramte fra smerteklinikker og nu som ejer af Den medicinfri smerteklinik.

Overskriften på Katjas arbejde med fibromyalgiramtes særlige behov lyder som følger: ”Fysisk aktivitet skal altid være hyggeligt og sjovt!”

Kroppen i alarmberedskab
”Når man som fibromyalgiramt lever med konstante, kroniske smerter og kraftigt tankemylderer kroppen nærmest i konstant alarmberedskab. Det kan være ekstremt invaliderende og fører til, at mange fibromyalgiramte ophober både fysiske og psykiske overbelastninger over tid.”

”Men sanseindtryk i naturen og fysisk aktivitet i naturen kan være veje til at finde en større ro og få en hverdag med færre smerter”, forklarer Katja Meyendorff.

Brusebad af energi
”Under forløbet gik vi på opdagelsesture i skoven, hvor deltagerne sansede naturen, lod deres øjne vandre rundt i de mange indtryk, som skoven byder på i sensommeren og efteråret. Når man kigger op i trækronerne, krammer og laver øvelser op ad træerne, får man simpelthen et energibrusebad, en energioverførsel og en tilstand af heling, fortæller flere kursister.”

På gåturene blev også brugt balanceøvelser ved at gå på træstammer og i ujævnt terræn. Der blev endvidere arbejdet med meditative øvelser, afspænding, kreativ dans og bevægelse for hele kroppen i naturen – naturligvis tilpasset hver enkelt deltagers fysiske formåen.

”Glæden ved at være sammen med andre i naturen øger produktionen af endorfin, hvilket er særligt effektivt for fibromyalgiramte, fordi endorfin er kroppens egen smertedæmper, der virker stærkere end morfin,” tilføjer Katja.  

Vand som smertedæmper
Vand blev også brugt som smertedæmper under ”Naturen som smertelindring”, påpeger Katja.

”Påvirkningen fra vand er det, man kalder sansemotoriske indtryk, hvor et varmt bad efterfulgt af et koldt bad virker smertelindrende og mindsker det ekstreme tankemylderfor mange fibromyalgiramte.”

”Derfor brugte vi også havbadning, hvilket var grænseoverskridende for nogle deltagerne,men efter forløbet er badning – også vinterbadning! – blevet en del af hverdagen for flere på forløbet”. Beroligende åndedrætstræning, og samværet med andre har stor betydning for, om hjernen oplever det iskolde vand som en fare eller ej, så smertesignalet og reflektorisk muskulær spænding afledes,” forklarer Katja.

Frit spil til kunstnerisk kreativitet
Den kunstneriske kreativitet fik også frit spil på ”Naturen som smertelindring”, hvor deltagerne blev udstyret med pensel og farver for at manifestere deres sanseindtryk på et lærred med forudgående vejledning fra Katja i at koble præstationstendensen fra og tillade leg med farverne. En kursist anvendte naturens kviste, strå og blade som pensel.

Om dette virkemiddel siger Katja: ”Et maleri skaber både glæde og fordybelse, når man udfolder sin kreative åre ude under åben himmel. På forløbet har der også været en fantastisk stemning blandt deltagerne, hvor vi har haft mange gode grin sammen. Gode grin bidrager i øvrigt til at øge endorfinen i kroppen, så det er bestemt værd at tage med som en ekstra smertelindrende bonus, når man er sammen med ligesindede ude i naturen. Inspirationen er hermed givet videre!”