Nye regler for ressourceforløb er en rose med ganske mange torne. I Fibromyalgi-Foreningen frygter vi, at de nye paragraffer reelt ikke medfører mærkbare forbedringer for syge borgere.

Nye regler for ressourceforløb er en rose med ganske mange torne. I Fibromyalgi-Foreningen frygter vi, at de nye paragraffer reelt ikke medfører mærkbare forbedringer for syge borgere.

Nye regler for ressourceforløb – en rose med torne

ÆNDRINGERNE FOR RESSOURCEFORLØB TRÆDER I KRAFT PR. 1. JANUAR 2022.

Udsigtsløse forløb
Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget nye regler for de omdiskuterede ressourceforløb.

Alt for mange fibromyalgiramte er blevet udsat for årelange og udsigtsløse ressourceforløb.

Derfor kan det umiddelbart virke positivt, at der fremover indføres en max-grænse på 3 år for ressourceforløb. Den nuværende grænse er 5 år.

Men man skal jo altid huske at læse det med småt!  Og udsigten til hurtigere afklaring er desværre ikke helt så positiv som ved første øjekast!

Karruselture i det sociale system
Hvis man er under 40 år, vil det fortsat være lovligt for kommunen at sende den ledige borger ud i flere ressourceforløb, som nu ”kun” må vare max 3 år pr. forløb.

Det betyder desværre, at kommunerne kan fortsætte de opslidende karruselture i det sociale system uden en hurtig afklaring af enten erhvervsevne eller tilkendelse af førtidspension.

Det er simpelthen urimeligt og umenneskeligt, mener vi i Fibromyalgi-Foreningen!

For borgere over 40 år gælder max-grænsen på 3 år for ressourceforløb. Men i de 3 år risikerer man fortsat at blive kastebold mellem forskellige ”indsatser” og aktører.

Husk behov for skånehensyn
I vores daglige rådgivning og tætte kontakt til medlemmerne hører vi ofte, at det er meget udfordrende at være i dialog med kommunen og få kommunen til at forstå og tage hensyn til fibromyalgiramtes helbred og behov for skånehensyn. 

Vi frygter, at disse udfordringer fortsat vil være der for alt for mange fibromyalgiramte – til trods for de (tilsyneladende) pæne ord og ”forbedringer” i de nye regler.

En bekymring for os er ydermere, hvordan de nye tiltag kommer til at påvirke fibromyalgiramte, som allerede er i ressourceforløb.

Hvis man fx har været i gang med et ressourceforløb i næsten 5 år, risikerer man så at få et nyt 3-årigt ressourceforløb? Det fremgår ikke af de nye regler på nuværende tidspunkt.

En rose med mange torne
Alt i alt lyder konklusionen fra os i Fibromyalgi-Foreningen, at de nye regler for ressourceforløb er en rose med ganske mange torne.

Derfor har vi blikket stift rettet mod, hvordan de nye regler kommer til at fungere ude i kommunerne i borgernes dagligdag.

Og vi kæmper videre for at opnå flere og reelle forbedringer for mennesker med kroniske smerter i det sociale system!