Fælles appel til Heunicke om sundhedsreform

44 patientforeninger har i denne uge sendt en fælles appel til sundhedsminister Magnus Heunicke om behovet for en reform af det danske sundhedsvæsen.

Fibromyalgi- og smertepatienter har virkelig brug for at møde et sundhedsvæsen med mere viden, mere anerkendelse samt hurtigere udredning og behandling.

Derfor er vi i Fibromyalgi- & Smerteforeningen naturligvis medunderskriver på appellen.

Kære Magnus Heunicke

Vi skriver til dig med dette vigtige budskab fra patienter og pårørende: Det haster med en afklaring af fremtidens sundhedsvæsen.

Det danske sundhedsvæsen har mange kvaliteter. Ikke mindst har tiden med Covid-19 vist, at vores sundhedsvæsen kan levere, når det gælder.

Men det ændrer ikke ved, at der er en række grundlæggende og seriøse udfordringer, som allerede i dag har alvorlige konsekvenser for patienter og pårørende.

Vores opråb til dig er derfor: Sørg for, at regeringen sætter skub i en samlet reform, som kan tage livtag med de store udfordringer, der i dag truer både kvalitet, patientsikkerhed og adgang til sundhedsydelser, og som desværre kun vil vokse i betydning i takt med et stigende antal ældre mennesker med flere sygdomme og flere patienter med kronisk sygdom.

Der er bred enighed om, at vores sundhedsvæsen står over for en række centrale udfordringer:

• Manglende sammenhæng i patienters forløb igennem forskellige dele af sundhedsvæsenet.

• Utilstrækkelig kapacitet i forhold til demografi og antal patienter.

• Utilstrækkelige kompetencer og geografiske forskelle.

• Stigende ulighed i både adgang til og effekten af behandling.

Skiftende regeringer såvel som faglige organisationer og brugerorganisationer har givet deres bud på, hvordan en reform kan skrues sammen.

Regeringens planer for etablering af klyngesamarbejder omkring de 21 akuthospitaler udgør en god ramme, men den løser ikke i sig selv de grundlæggende problemer i sundhedsvæsenet.

Nu er det tid til at sætte handling bag de gode intentioner. En sundhedsreform skal føre frem til en forstærket indsats for mennesker med langvarig og kronisk sygdom.

Herunder er det helt afgørende, at kompetencer, ressourcer og kvalitet er på plads i kommunerne, før opgaver overføres til dem.

Vi håber, at du vil sætte dig i spidsen for en reform, som sikrer, at patienter og pårørende kan være trygge i, at vi har et sundhedsvæsen, der både i kommuner og regioner tilbyder alle behandling af høj faglig kvalitet tilpasset den enkeltes behov.

Som talerør for patienter, pårørende, ældre borgere og mennesker med handicap bidrager vi meget gerne med viden om brugernes behov og erfaringer.

Fibromyalgi- & Smerteforeningen er medunderskriver sammen med 43 andre patientorganisationer.

Nyhedsbrev