FSF støtter et nyt borgerforslag om at gøre handicap-tillæg tilgængeligt på alle SU-berettigede uddannelser.

FSF støtter et nyt borgerforslag om at gøre handicap-tillæg tilgængeligt på alle SU-berettigede uddannelser.

Borgerforslag: Handicap-tillæg til alle SU-uddannelser

Fibromyalgi- & Smerteforeningen støtter et nyt borgerforslag om at gøre handicap-tillæg tilgængeligt på alle SU-berettigede uddannelser.

Med de nuværende regler kan man kun søge om handicap-tillæg til sin SU, hvis man enten studerer på en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Men i FSF ved vi fra vores tætte kontakt til unge med fibromyalgi, hvor svært det kan være fx at have et arbejde ved siden af sin uddannelse, også når man er i gang andre typer uddannelse end erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

Derfor støtter vi det nye borgerforslag og vil derfor gerne appellere til andre om også at støtte borgerforslaget. Det kan du gøre her. 

(Hvis et borgerforslag bliver støttet af 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg, er Folketinget forpligtet til at behandle borgerforslaget. Et flertal i Folketinget kan dog ende med at nedstemme et borgerforslag.)

Nyhedsbrev