Manglende diagnosticering af fibromyalgi er desværre udbredt. Det viser en kortlægning fra overlæge Karin Due Bruun på Smertecenter Syd.

Manglende diagnosticering af fibromyalgi er desværre udbredt. Det viser en kortlægning fra overlæge Karin Due Bruun på Smertecenter Syd.

Fibromyalgi er underdiagnosticeret

Mangeårig mistanke blev bekræftet
En mangeårig mistanke blev bekræftet, da overlæge Karin Due Bruun sammen med en kollega satte sig for at undersøge udbredelsen af fibromyalgi hos de patienter, som blev henvist til Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital.

”Som udgangspunkt stiller vi ikke selv diagnoser på Smertecenter Syd. Vi får henvist patienter, der allerede har fået stillet smertediagnoser, til behandling hos os. Gennem mange år har vi dog haft en mistanke om udbredt underdiagnosticering af fibromyalgi blandt smertepatienter."

"Vi møder nemlig gang på gang patienter, som opfylder kriterierne for fibromyalgi, uden de har fået diagnosen. I stedet er de blevet henvist til os med andre diagnoser, eksempelvis mere afgrænsede, lokale smerter som nakke- eller rygsmerter.”

Udbredt underdiagnosticering
For at sætte tal på mistanken om underdiagnosticering af fibromyalgi er 215 smertepatienter på Smertecenter Syd blevet grundigt undersøgt over en 2-årig periode af Karin Due Bruun og en kollega. Og tallene taler deres tydelige sprog!

Ud af de 215 undersøgte personer havde 96 fibromyalgi. Kun 40 af dem havde fået stillet diagnosen, da de blev henvist, mens 56 personer levede med en udiagnosticeret fibromyalgi, som først blev opdaget af Karin og hendes kollega. De øvrige patienter i kortlægningen havde andre smertesygdomme.  

Manglende anerkendelse
Denne udbredte underdiagnosticering har flere forklaringer, vurderer Karin Due Bruun:

”Dels har mange praktiserende læger ikke det specialiserede kendskab til fibromyalgi, som gør det muligt at stille diagnosen, når de henviser en patient til os."

"En anden problematik er, når patienter med fibromyalgi er til undersøgelse hos en reumatolog, der ikke anerkender fibromyalgi. I den situation vil reumatologerne henvise de fibromyalgiramte til os eller andre smertecentre med en mere diffus smertediagnose.”

Kardinalsymptomet ved fibromyalgi
Patienternes egen opfattelse af deres smerter spiller også ind, påpeger Karin:

”Mange smertepatienter er ikke selv fokuserede på udbredelsen af smerterne over hele kroppen, hvilket jo er kardinalsymptomet ved fibromyalgi. Særligt mænd med fibromyalgi har en tendens til at bagatellisere, hvor udbredte smerter de reelt har. I stedet zoomer mænd ofte ind på den værste smerte i et mere afgrænset område af kroppen, eksempelvis i ryggen.”

Ud af de 215 undersøgte smertepatienter var 55 af dem mænd, og ingen af dem var diagnosticeret med fibromyalgi, da de blev henvist til Smertecenter Syd. Men undersøgelserne fra Karin og hendes kollega afslørede, at 8 af mændene rent faktisk havde fibromyalgi!

Behov for mere viden og anerkendelse
Hvad kan vi lære af de opsigtsvækkende resultater om en markant underdiagnosticering af fibromyalgi? Til det svarer Karin:

”Vi må desværre konstatere, at der stadig mangler både viden om fibromyalgi og anerkendelse af fibromyalgi. Jeg håber, at vores nye undersøgelse kan bidrage til at kaste lys på behovet for mere viden om fibromyalgi, fordi det er et stort problem, når fibromyalgi er så underdiagnosticeret, som vores kortlægning viser. Den rette diagnose er ganske enkelt vejen til den mest optimale behandling!”

Nyhedsbrev