Næsten 50.000 mennesker med handicap og funktionsnedsættelser er klar til at tage et arbejde! Det viser en ny undersøgelse. I FSF ved vi fra vores tætte kontakt til fibromyalgiramte, at de også har et stort ønske om at bidrage på arbejdsmarkedet.

Næsten 50.000 mennesker med handicap og funktionsnedsættelser er klar til at tage et arbejde! Det viser en ny undersøgelse. I FSF ved vi fra vores tætte kontakt til fibromyalgiramte, at de også har et stort ønske om at bidrage på arbejdsmarkedet.

Opråb til arbejdsgivere: Mennesker med fibromyalgi og handicap er klar til job!

Næsten 50.000 mennesker med handicap og funktionsnedsættelser er klar til at tage et arbejde!

Det viser en ny undersøgelse fra VIVE, som er Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gruppen af jobklare tæller både faglærte og ufaglærte samt fleksjobbere og personer, der kan arbejde på fuldtid.  

Mangel på arbejdskraft
I en tid med mangel på arbejdskraft skal der lyde en klar opfordring fra Fibromyalgi- & Smerteforeningen til landets arbejdsgivere:

Tænk på, om I kan rekruttere nye kollegaer andre steder, end hvor I normalt kigger!

Mennesker med fibromyalgi, handicap og funktionsnedsættelser er nemlig klar til job!

De nye tal fra VIVE afspejler den virkelighed, vi i FSF også kender fra vores tætte kontakt til fibromyalgiramte.

Stort ønske om at bidrage
Ønsket er stort hos fibromyalgiramte om at bidrage på arbejdsmarkedet, viser vores egen kortlægning af fibromyalgiramtes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mange mennesker med fibromyalgi er fleksjobbere, og de fleste arbejder 6-15 timer om ugen.

Kreativ dialog
I en kreativ dialog mellem arbejdsgiver og fleksjobbere er det altid muligt at matche kompetencer og skånebehov med virksomhedens behov for arbejdskraft.
 

”Tænk kreativt, tænk ud af boksen og se på, hvilke opgaver I kunne tænke jer at få løftet,” lyder opfordringen fra formand Søren Harboe, Fibromyalgi- & Smerteforeningen.

I vores egen undersøgelse angiver en stor del af fleksjobberne heldigvis, at både kollegaer og arbejdsgivere udviser forståelse overfor de udfordringer, det giver at være på arbejdsmarkedet med fibromyalgi.

5 konstruktive forslag
Vores undersøgelse i FSF har 5 konstruktive forslag til at få den uudnyttede reserve af arbejdskraft i spil:
 

- En ugentlig dag til restitution

- Muligheder for hjemmearbejde. Coronaen har vist, at det kan lade sig gøre i stor stil.

- Adgang til mere hvile i løbet af en arbejdsdag
 

- Bedre balance mellem fysisk og psykisk belastende arbejde

- Ydermere er der behov for at udbrede kendskabet til de såkaldte ”sociale kapitler”. Det er bl.a. en §56-aftale, hvor arbejdsgiveren kan få refusion for en del af sygefraværet hos en fibromyalgiramt medarbejder. Kun 25% af de ordinært ansatte fibromyalgiramte henviste dog til at være omfattet af en §56-aftale.
 

Lige til højrebenet
”Disse konstruktive forslag ligger lige til højrebenet og kan blive del af hverdagen på landets arbejdspladser. Det kræver, at viljen er der hos arbejdsgiverne til at åbne døren for et mere rummeligt arbejdsmarked,” betoner FSF’s formand, Søren Harboe, og afslutter:

”Vi hører gang på gang om mangel på arbejdskraft, men når arbejdsgiverne er klar til at udvise den rette blanding af sociale og menneskelige hensyn, er mennesker med fibromyalgi klar til at blive jeres nye kollegaer! I Fibromyalgi- & Smerteforeningen har vi løsningerne og glæder os til at præsentere dem for både arbejdsgivere og politikere.”

Nyhedsbrev