Sekretariatschef Judi Olsen og sygeplejerske Meta Damgaard fra sundhedsteamet i FSF til efterårsmøde i Dansk Smerteforum.

Sekretariatschef Judi Olsen og sygeplejerske Meta Damgaard fra sundhedsteamet i FSF til efterårsmøde i Dansk Smerteforum.

FSF udveksler erfaringer med smertecentre

Sekretariatschef Judi Olsen og sygeplejerske Meta Damgaard fra vores sundhedsteam i FSF har været til efterårsmøde i Dansk Smerteforum sammen med repræsentanter fra smertecentre og smerteklinikker i hele landet.

Dansk Smerteforum er en organisation, der arbejder med at fremme kendskabet til smerter, smertebehandling og forskning i Danmark via bl.a. udarbejdelse af nationale retningslinjer og brobygning mellem smertecentre og forskerne.

FSF deltog for både at indsamle og dele viden med de aktører, som har betydning for behandlingen af fibromyalgiramte på landets smertecentre.

I FSF har vi som en af vores største mærkesager at sikre en ensartet behandling af høj kvalitet for patienter med fibromyalgi i hele landet.

Derfor mener vi, det er vigtigt med en national klinisk kvalitetsdatabase med et fælles udgangspunkt for, hvad der er god kvalitet.

Her er det vigtigt, at FSF deltager i disse møder, så vi kan dele vores viden og være med til at sikre, at fibromyalgiramte med kroniske komplekse smerter får tilbudt ordentlig behandling i smertecentrene.

Når personalet i sundhedsvæsenet ikke er enige om, hvordan fibromyalgi skal håndteres og behandles, er det utrolig vigtigt at få skabt et fælles sprog og enighed omkring begreber, der tager udgangspunkt i at skabe ensartet, evidensbaseret praksis.

Her gav vi vores besyv med i forhold til, hvordan man kan opnå faglig konsensus gennem deling af viden på tværs af regionerne.

Vi fik også et indblik i, hvor smertecentrene står i dag, og hvordan de arbejder i øjeblikket.

Der var rig mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden, og efter mødet er FSF blevet opfordret til at besøge flere af landets smertecentre og dele mere information om foreningens arbejde.

Fibromyalgi- & Smerteforeningen vil gerne takke Dansk Smerteforum for endnu et spændende og konstruktivt møde. Vi glæder os til at komme forbi smertecentrene og fortælle mere om vores arbejde.

Nyhedsbrev