Sekretariatschef Judi Olsen fra FSF til møde med de Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, på Christiansborg.

Sekretariatschef Judi Olsen fra FSF til møde med de Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, på Christiansborg.

FSF til møde med de Konservatives sundhedsordfører

I Fibromyalgi- & Smerteforeningen har vi været til møde med sundhedsordfører Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti på Christiansborg.

Vi brugte mødet til at gøre Per Larsen klogere på de udfordringer, fibromyalgiramte oplever i hverdagen og i social- og sundhedssystemet, og hvordan symptomer og systemstress påvirker hverdagen negativt for utallige fibromyalgiramte hver dag.

Det fik os ind på vigtigheden af en præcis og ensartet fibromyalgidiagnose, der giver den helt nødvendige indsigt i, hvad det vil sige at leve med fibromyalgi.

Når vi definerer sygdommens symptombillede og dens konsekvenser så præcist som muligt, bliver det nemmere for fibromyalgipatienter og sundhedsfagligt personale at få et overblik over, hvordan sygdommen påvirker livet både fysisk og socialt.

Her understregede vi, at en præcis diagnose også er et trinbræt til individuelt tilrettelagt behandling, som tager udgangspunkt i funktionsniveau og sværhedsgrad af diagnosen.

Vi lagde også stor vægt på, at der er hårdt brug for mere forskning på området. Med nye landvindinger kan behandlingen videreudvikles og målrettes endnu mere til den enkelte fibromyalgipatient.

Ydermere vil mere forskning give nye indsigter i årsagerne til, hvorfor nogle mennesker udvikler fibromyalgi.

I vores gode samtale med de Konservatives sundhedsordfører understregede vi også vigtigheden af at udbrede den store viden fra Fibromyalgienheden på Frederiksberg Hospital til de andre regioner.

Per Larsen har selv stiftet bekendtskab med fibromyalgi gennem sit politiske arbejde i Nordjylland i 1990’erne.

Derfor kender han også til de vilkår, patienter med fibromyalgi lever med og har selv set den svære vej gennem sundhedssystemet for fibromyalgiramte.

Derfor var han også meget interesseret i vores mærkesager og spurgte ind til patientgruppen, og hvordan FSF arbejder på sundhedsområdet.

Han sluttede af med at takke os for det store arbejde, vi udfører for vores patienter med ekspertfaglige tilbud, daglig rådgivning og netværksgrupper, hvor vi kan understøtte fibromyalgiramte lokalt.

I FSF siger vi også tak til Per Larsen for at tage sig tiden til at lytte til os og for hans vigtige inputs til, hvordan vi kan fortsætte med at få sat fibromyalgi på den politiske dagsorden i Danmark og skabe bedre vilkår for mennesker med fibromyalgi i alle landets regioner.