Berit og Meta fra vores sundheds- og socialteam har været til møde med SU-handicapenheden i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Berit og Meta fra vores sundheds- og socialteam har været til møde med SU-handicapenheden i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

FSF til møde med SU-handicapenhed

Berit og Meta fra vores sundheds- og socialteam har været til møde med SU-handicapenheden i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det blev til et meget givende møde, både for os i FSF og de ansatte i SU-handicapenheden.

Til mødet blev der udvekslet erfaringer med ordningen for handicaptillæg til SU, og vi blev klogere på, hvad enheden tager udgangspunkt i, når de foretager deres vurderinger.

Samtidig fik vi delt vores erfaringer fra samtaler med medlemmer, der enten har fået tildelt handicaptillæg eller har fået afvist deres ansøgninger.

Vi fortalte også mere om både de fysiske og kognitive gener ved livet med en kronisk smertetilstand som fibromyalgi.

Desuden kom vi omkring udrednings- og behandlingstilbud, og SU-enheden blev klogere på de muligheder, man har som fibromyalgiramt studerende, og hvilke kriterier der ligger til grund for, at man bliver henvist til en smerteklinik.

Alt i alt var det et meget konstruktivt møde, og interessen for vores arbejde var meget stor hos SU-handicapenheden.

Det er altid vigtigt for os i FSF at øge kendskabet til fibromyalgi i så mange sammenhænge som muligt.

Derfor håber vi, at vores oplæg kan være med til at øge forståelsen for de udfordringer, mange fibromyalgiramte studerende oplever i løbet af deres studietid, så det kan komme flere til gode i fremtiden.

Tak til ministeriet for invitationen!

I FSF er vi altid klar til at dele vores viden 😊

Nyhedsbrev