FSF har været til topmøde med alle afgørende aktører på sundhedsområdet i Danmark. Blandt talerne var sundhedsminister Sophie Løhde (V).

FSF har været til topmøde med alle afgørende aktører på sundhedsområdet i Danmark. Blandt talerne var sundhedsminister Sophie Løhde (V).

FSF til topmøde i Sundhedskommission

FSF har været til topmøde den 8. december i Sundhedsstrukturkommissionen, som i begyndelsen af det nye år skal komme med anbefalinger til, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal udformes.  

Vi deltog på mødet i Roskilde med sygeplejerske Meta Damgaard fra vores sundhedsteam og vores politiske konsulent Karoline Lolk.  

Tidligere i år har vi også været inviteret til møde i Sundhedsstrukturkommissionen, hvor vi gjorde klart udtryk for, hvor vi ser behovene for helt nødvendige forbedringer af vilkårene for vores patienter.  

topmødet 8. december hørte vi om, hvor kommissionens arbejde står lige nu, og FSF var blevet inviteret sammen med en række faglige selskaber, praktikere, eksperter og andre aktører på sundhedsområdet.  

Sammen gav vi inputs til kommissionens arbejde omkring modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet med udgangspunkt i vores eget daglige arbejde med patienter i hele landet. 

Det var et spændende topmøde med taler og oplæg fra bl.a. sundhedsminister Sophie Løhde (V) samt workshops, hvor vi selv havde mulighed for at byde ind omkring specifikke og konkrete emner, der optræder i kommissionens arbejde. 

Vi deltog i workshoppen "Hvad mulighederne er for omstilling til det nære sundhedsvæsen i kommuner og almen praksis".

Her blev bl.a. diskuteret muligheden for kommunernes varetagelse af lægefaglige og sygeplejemæssige opgaver i et større omfang, og der kom bud på, hvordan vi løser problemet med geografisk ulighed i sundhedssektoren.  

Vi fik også diskuteret, hvad der skal til, for at vores inputs faktisk bliver gennemført og implementeret i fremtidens sundhedsvæsen. 

Mødet var en god mulighed for at blive opdateret på Sundhedsstrukturkommissionens arbejde og selv komme med inputs til, hvordan et fremtidigt sundhedsvæsen også skal kunne tilpasses den enkelte fibromyalgipatient.

Nyhedsbrev