Professor Jakob Kjellberg fra VIVE er en af Danmarks førende sundhedsøkonomer og er blandt de 10 mest citerede ekspertkilder.

Professor Jakob Kjellberg fra VIVE er en af Danmarks førende sundhedsøkonomer og er blandt de 10 mest citerede ekspertkilder.

”Det siger virkelig noget om, hvor invaliderende fibromyalgi er, når så mange ender med helt at miste evnen til at arbejde.”
- Jakob Kjellberg

Professor Jakob Kjellberg fra VIVE har sammen med overlæge Kirstine Amris fra Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital indsamlet og analyseret data fra 9.712 fibromyalgipatienter og 5.946 partnere i verdens hidtil største forskningsprojekt om vilkårene for fibromyalgiramte. 

Jakob Kjellberg fortæller på baggrund af den omfattende analyse:
”Man kan se, at fibromyalgipatienter har langt mere kontakt med forskellige dele af sundhedssystemet end andre danskere, der ikke lider af fibromyalgi. Det er en kontakt, der starter lang tid, før diagnosen stilles. Blandt andet viser vores nye forskning, at kontakten med sundhedsvæsenet stiger allerede 10 år, inden en fibromyalgipatient får stillet diagnosen.”

Rent økonomisk viser forskningsprojektet, at vi i Danmark bruger ca. 200.000 kr. mere om året på en fibromyalgipatient sammenlignet med borgere uden fibromyalgi.
”Det skyldes blandt andet hyppigere kontakter med sundhedsvæsenet og det sociale system samt sociale ydelser som fx sygedagpenge og tab af arbejdsevne,” forklarer Jakob Kjellberg og uddyber:

”Forskningsprojektet viser ydermere, at fibromyalgiramtes tilknytning til arbejdsmarkedet er meget lav, og indkomsten begynder for alvor at falde 6-8 år før diagnosticering. Faktisk er det kun 48% af de fibromyalgiramte, der var i arbejde 5 år, inden diagnosen bliver stillet, mens det blot er 22% året efter, de har fået diagnosen. 10 år efter diagnosen var 50% på førtidspension. Blandt borgere uden fibromyalgi var 11% på førtidspension.”

Jakob Kjellberg reflekterer over tallene.
”Når man skal vurdere, hvor hårdt ramt en patientgruppe er, så er udstødelse fra arbejdsmarkedet en vigtig faktor. Vores forskning viser, at fibromyalgiramte har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet 6-8 år, før de blev diagnosticeret med fibromyalgi. Når man har været uden job i så mange år, er det næsten umuligt at vende tilbage, og det siger virkelig noget om, hvor invaliderende fibromyalgi er, når så mange ender med helt at miste evnen til at arbejde.”

”Fibromyalgipatienter bliver simpelthen fundet for sent til, at vi for alvor kan hjælpe dem. Hvis fibromyalgien var blevet udredt og diagnosticeret hurtigere, kunne man måske have bevaret noget af erhvervsevnen hos de mange fibromyalgipatienter, der forsøger at opretholde en kontakt til arbejdsmarkedet.”

Hør fra Kirstine Amris om den nye forskning 

Hør fra Søren Harboe om den nye forskning 

Retur til introduktion til ny forskning 

Nyhedsbrev