Overlæge Kirstine Amris fra Parker Instituttet er en af verdens førende eksperter i fibromyalgi.

Overlæge Kirstine Amris fra Parker Instituttet er en af verdens førende eksperter i fibromyalgi.

”Det er helt nødvendigt med en hurtigere og koordineret indsats over hele landet, når det kommer til udredning af fibromyalgi.”
- Kirstine Amris 

Overlæge Kirstine Amris fra Frederiksberg Hospital har sammen med professor Jakob Kjellberg fra VIVE indsamlet og analyseret data fra 9.712 fibromyalgipatienter og 5.946 partnere i verdens hidtil største forskningsprojekt om fibromyalgipatienters vilkår. 

Kirstine Amris er en af verdens førende eksperter i fibromyalgi.

Hun har skrevet doktordisputats om fibromyalgi og arbejder til dagligt med at udrede og behandle fibromyalgipatienter ved Fibromyalgienheden på Frederiksberg Hospital.

Ydermere forsker Amris i fibromyalgi ved Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital med en bred vifte af forskningsprojekter.

Kirstine Amris fremhæver behovet for hurtigere udredning som en af de helt centrale konklusioner fra den nye forskning.

”Patienter med fibromyalgi lider under en forsinkelse af deres diagnose, som fører til et unødvendigt funktionstab og tab af livskvalitet. Et af de mest tankevækkende fund i vores undersøgelse er, at de fibromyalgiramte taber hovedparten af deres funktionsevne, mens de venter på at blive diagnosticeret! Det er helt nødvendigt med en hurtigere og koordineret indsats over hele landet, når det kommer til udredning af fibromyalgi. Sådan lyder mit budskab til politikerne.”

”Som det er nu, bliver fibromyalgipatienter sendt fra Herodes til Pilatus. Desværre er der ingen i sundhedsvæsenet, der føler sig ansvarlige for at opspore fibromyalgipatienterne og udrede dem. De lange udredningstider eller den totale mangel på udredning skaber også problemer i det sociale system, hvor mange mennesker med fibromyalgi må vente på at kunne blive afklaret til fleksjob eller førtidspension, fordi de ikke har fået stillet diagnosen endnu.”

I tillæg til udfordringerne i sundheds- og socialsystemet viser forskningsprojektet, at fibromyalgiramte har større risiko for at få andre sygdomme udover fibromyalgi. Særligt er der større risiko for reumatologiske lidelser blandt fibromyalgipatienter.

Desuden ser man også i den nye forskning, at partnere til fibromyalgiramte har flere sygdomme, øgede sundhedsomkostninger og større medicinforbrug sammenlignet med partnere til borgere uden fibromyalgi. Undersøgelsen viser blandt andet, at de årlige sundhedsudgifter for partnere til fibromyalgiramte er ca. 26.000 kr. sammenlignet med ca. 20.000 kr., hvis man ikke har en partner med fibromyalgi. 

”Den fibromyalgiramtes udfordringer har tydeligvis også en negativ effekt på de pårørendes helbred,” påpeger Stine Amris og forklarer:

”Hele familiedynamikken bliver ændret, når både den smerteramte og partneren mister deres erhvervsevne. Der er tale om en voldsom stressbelastning, når fibromyalgien bliver del af familielivet. I yderste konsekvens ender fibromyalgiramte familier med at blive marginaliserede uden kontakt til andre mennesker.”

Hør fra Jakob Kjellberg om den nye forskning 

Hør fra Søren Harboe om den nye forskning 

Retur til introduktion om ny forskning 

Nyhedsbrev