Nyheder

05/03 - 2016

Spørgsmål til Politiken

Politiken bringer lørdag den 5. marts 2016 artiklen ” Vi lider af mindst 6,2 millioner sygdomme”. Artiklen indeholder dog en række ukorrekte oplysninger.

› Læs mere

25/02 - 2016

DFF har i dag deltaget i Åbent Samråd i Folketinget.

Beskæftigelsesudvalget havde kaldt beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen(V) og social- og indenrigsminister Karen Ellemann(V) i samråd om efterbetaling af sygedagpenge.

› Læs mere

25/02 - 2016

Vidste du, at man kan få et kørselsfradrag som kronisk syg?

I Ligningslovens § 9D anføres, at hvis ”man har en varigt nedsat funktionsevne eller en kronisk sygdom, og har særlige udgifter til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, så kan man være berettiget til e…

› Læs mere

23/02 - 2016

DFF: Trepart er forældet

I DFF er vi optaget af, hvordan velfærdssamfundet kan styrkes både økonomisk og menneskeligt, således at der både kan sikres større vækstmuligheder til fordel for samfundsøkonomien generelt, men også …

› Læs mere

10/02 - 2016

Nordisk Møde 2016 – kom og vær med!

Dansk Fibromyalgi-Forening er i år vært ved mødet mellem de fibromyalgi foreninger fra de nordiske lande. Derfor inviterer vi til debatarrangement mandag den 29. februar 2016, fra 16.30 til 19.30 i …

› Læs mere

03/02 - 2016

Vigtigt møde med Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedsdirektør

Dansk Fibromyalgi-Forening har d. 6. januar 2016 haft møde i DFF med Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk. Mødet var arrangeret på baggrund af DFF´s henvendelser til Norddjur…

› Læs mere

02/02 - 2016

Spørgeskema: HAR DU ET BARN MED FIBROMYALGI, DER GÅR I GRUNDSKOLEN (0-10. KLASSE)?

HAR DU ET BARN MED FIBROMYALGI, DER GÅR I GRUNDSKOLEN (0-10. KLASSE)? Besvar undersøgelsen og vær med til at sætte fokus på syge børns behov! Dansk Fibromyalgi-Forening er i samarbejde med Danske Pa…

› Læs mere

02/02 - 2016

DR Tværs: Marie: - Det er dejligt at have fået en kørestol

PODCAST: Marie lider af fibromyalgi, en kronisk sygdom, der giver konstante muskelsmerter. Selvom sygdommen begrænser Marie, lader hun ikke længere modgangen ødelægge drømmen om et godt liv.

› Læs mere