Betingelser for brug af fibromyalgi.dk

Disse betingelser gælder alle brugere af www.fibromyalgi.dk. Det er en forudsætning, at du accepterer disse betingelser for brug af hjemmesiden. 

Ved at acceptere betingelserne for brug af hjemmesiden, accepterer du også vores brug af cookies, som er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik

Viden og rådgivning
Alt materiale, du finder på www.fibromyalgi.dk, er af generel karakter og kan på ingen måde erstatte personlig rådgivning. Det kan heller ikke træde i stedet for nogen form for undersøgelse eller behandling hos læge eller hos anden fagperson.

Ansvarsfraskrivelse
Dansk Fibromyalgi-Forening, foreningens rådgivere samt andre forfattere til materiale på www.fibromyalgi.dk kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for skader, der opstår som følge af brug af materiale her på siden. 

Dansk Fibromyalgi-Forening kan heller gøres ansvarlig for brug af materiale på andre sider, som der linkes til fra www.fibromyalgi.dk

 

Ved at acceptere betingelserne for brug af siden accepterer du også vores brug af cookies, som det er beskrevet herover.

Rettigheder
De immaterielle rettigheder til indholdet på www.fibromyalgi.dk tilhører Dansk Fibromyalgi-Forening og Dansk Fibromyalgi-Forenings samarbejdspartnere. Dette gælder også for Dansk Fibromyalgi-Forenings logo, varemærker med videre. Alle artikler, der gengives på hjemmesiden er ligeledes tilhørende Dansk Fibromyalgi-Forening og Dansk Fibromyalgi-Forenings samarbejdspartnere.

Indholdet er bl.a. beskyttet i henhold til lov om ophavsret, og rettighedsindehaverne accepterer kun de i lovgivningen angivne indskrænkninger i ophavsretten.

Brug af materiale
Materiale på www.fibromyalgi.dk må ikke i kommercielt øjemed distribueres sælges, kopieres eller på anden måde gengives medmindre der er indgået skriftlig aftale med Dansk Fibromyalgi-Forenings sekretariat om det. 

Ansatte i sundhedssystemet og private brugere må dog gerne printe materiale ud til eget brug, og private brugere må også gerne videregive materiale til tredjemand til privat brug. 

Vi har dog følgende krav til brug af materialet: 

  1. Materialet må ikke redigeres eller på anden måde ændres
  2. Du må ikke kræve gebyr for privat udlån af materialet.
  3. Du skal angive kilden. 

Ændringer i brugerbetingelser
Dansk Fibromyalgi-Forening forbeholder sig ret til at ændre betingelserne for brugen af hjemmesiden.

Nyhedsbrev