Privatlivspolitik for Fibromyalgi- & Smerteforeningen

Generelt
Fibromyalgi- & Smerteforeningen tager beskyttelse af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet som involverer brug af personoplysninger

Fibromyalgi- & Smerteforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.   

Kontaktoplysninger:
Fibromyalgi- & Smerteforeningen
Center Boulevard 5 
2300 København S

Tlf. 3323 5560
Mail: fsf@fibromyalgi.dk
Website: www.fibromyalgi.dk    

CVR: 18140691

Behandling af personoplysninger
Formål med behandling af personoplysninger
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i flere forskellige henseender, men altid med et bestemt formål. Formålet varierer afhængigt af, om du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.  

Vi indsamler personoplysninger med de formål at:

 • Behandle dit køb af vores produkter eller ydelser, fx kurser, medlemskab, brochure
 • Administrere dit medlemskab eller anden relation til os
 • Optimere og tilpasse vores produkter og tjenester
 • Opfyldelse af en kontraktlig eller retlig forpligtelse

Typen af oplysninger som vi behandler
Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger vi indsamler. Vi indsamler og behandler kun oplysninger, der er relevante og ikke flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt for at kunne opfylde det specifikke formål. Når vi anmoder om dine personoplysninger, meddeler vi, hvilke af dine oplysninger vi behandler og til hvilke formål.

Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi typisk indsamler.

 • Oprettelse af medlemskab, tilmelding til foreningens arrangementer og køb af foreningens ydelser
  Ved oprettelse af medlemskab, tilmelding til foreningens arrangementer og køb af foreningens ydelser beder vi om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail). Vi kan endvidere anmode om dit CPR.nr., hvis du ønsker at få indberettet din donation til Skat.  
 • Personoplysninger v. generelle henvendelser, rådgivning og vejledning
  Hvis du kontakter os i forbindelse med rådgivning, vejledning eller generelle henvendelser er det helt op til dig, hvilke informationer du ønsker at videregive til os, herunder om du ønsker at forblive anonym. 
 • Udsendelse af nyhedsbrev
  Ved udsendelse af dit nyhedsbrev beder vi om dit navn og mailadresse. 
 • Brug af fibromyalgi.dk
  Vi anvender cookies på vores hjemmeside fibromyalgi.dk. Se foreningens cookiepolitik for yderligere info. 
 • Medlemsundersøgelser
  Foreningen gennemfører af og til spørgeundersøgelser blandt medlemmer og interessenter, hvor vi spørger ind til oplevelser, holdninger og interesser indenfor bestemte områder.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette, ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af adresse, telefonnummer og email. Du kan kontakte os via ovennævnte kontaktoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Vi benytter en række samarbejdspartnere, som bistår os med fx IT-drift og administration, hvilket betyder, at vi kan have behov for at dele dine personoplysninger med disse partnere. Hvis vi fx har problemer med at give et medlem log-in oplysninger til vores hjemmeside, giver vi vores IT-supporter adgang til medlemmets profil i IT-systemet.

Vores samarbejdspartnere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi indgår databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere, og sikrer os, at vores samarbejdspartnere handler i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag i forhold til fortrolighed og sikkerhed.

Udover vores samarbejdspartnere videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre eksterne aktører. Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

 • Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer og donorer. Formålet med dette er at sikre, at vi har overblik over medlemskaber og donationer. 
 • Personoplysninger på medlemmer og donorer slettes 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, hvor medlemmet udmeldes af foreningen eller donoren har foretaget sidste indbetaling.  Personoplysninger på andre kunder, som ikke er medlem af foreningen, slettes ligeledes efter 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, som kundens ordrer eller køb vedrører. Disse slettefrister følger bogføringslovens regler. 
 • Personoplysninger registreret i forbindelse med henvendelser fra medlemmer og andres interessenter slettes eller anonymiseres senest 24 måneder efter sagen vurderes lukket med mindre henvendelserne indgår i regnskabet. Hvis der er forhold i den enkelte sag, som begrunder længere opbevaring, indhentes der samtykke fra den pågældende person. 
 • I tilfælde af at der pågår en tvist med et medlem, donor eller kunde, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet ved endelig domsafsigelse eller lignende.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder, jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte sekretariatschefen via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst i, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til. Adgangen til disse oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretnings hemmeligheder eller immaterielle rettigheder. 

Ønsker du indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, har du ret til at modtage disse (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. 

Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger som indgår i regnskabet, og som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på eller vores brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger. Du kan indsende en indsigelse til sekretariatschefen på mailadressen: jo@fibromyalgi.dk. 

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af privatlivspolitik
Fibromyalgi- & Smerteforeningen forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Senest opdateret februar 2021

Nyhedsbrev