Samarbejdspartnere

Danske Patienter

Danske Patienter er i sin egenskab af paraplyorganisation for 17 medlemsorganisationer patienternes talerør over for offentligheden.

Indgående viden om patientperspektivet er en forudsætning for at kunne træffe de rigtige valg og vælge de rette løsninger for sundhedsvæsenets organisering. Patienter er forskellige, men fællesnævneren er blandt andet, at patienter generelt ønsker høj faglig kvalitet, sammenhæng, tilgængelighed og at der tages hensyn til den livssituation, som den enkelte befinder sig i.

Læs artikel fra Danske Patienter.

Der kan læses mere om Danske Patienter på www.danskepatienter.dk

FSF har lavet artikel om Danske Patienter i foreningens medlemsblad fibromyalgi.dk
Læs artiklen her.

 

Danske Handicaporganisationer

Der kan læses om Danske Handicaporganistioner og dets arbejde på www.handicap.dk

Fibromyalgi- & Smerteforeningen Forening har bragt artikel om Danske Handicaporganisationer i foreningens medlemsblad fibromyalgi.dk
Læs artiklen her.

 

 

 

Nyhedsbrev