Rådgivning

undefined

Du kan som medlem af Dansk Fibromyalgi-Forening henvende dig og få telefonrådgivning af vores professionelle rådgivere og få råd og vejledning på det sundheds- og socialpolitiske område.
Du har også mulighed for at tale med en frivillig rådgiver, som kender til diagnosen og ved hvordan det er at leve med fibromyalgi.

Rådgivningens ramme
Rådgivningen er anonym, dvs. at vi ikke registrerer personlige oplysninger om dig. Derudover har vi også tavshedspligt, så vi må ikke dele personlige oplysninger med andre. Vi vil gerne tale med pårørende eller en helt tredje person om din sag, men dette kræver en samtykkeerklæring, som kan gives mundtligt eller skriftligt. 

Rådgivningens politiske funktion
I rådgivningsarbejdet søger vi at påvirke politikere og andre beslutningstagere i forhold til anerkendelsen af fibromyalgi, som værende en fysisk og kronisk smertesygdom. Vi arbejder desuden på at påvirke det kommunale- og det centralpolitiske system, så der kan skabes en større viden om sygdommen med det mål, at fibromyalgi anerkendes i social- og sundhedssystemet.

Rådgivning for mænd med fibromyalgi
Jørgen Lautrup, tlf. 8639 1491/3051 9891, j.lautrup@mail.dk
Jens Christian Jensen, tlf. 2840 8821 bentejens@stofanet.dk

Rådgivning til unge med fibromyalgi Er du ung med fibromyalgi? Ring og få en snak med vores unge-konsulenter.
Ungekonsulenter træffes mandag kl. 10-14 og onsdag 10-14 tlf. 3323 5560
Stine Bundgaard, stine@fibromyalgi.dk og Charlotte Donna Kristensen, ck@fibromyalgi.dk

Kontakt til rådgivningen
Rådgivningen har åben mandag og fredag fra kl. 10.00 – 12.00 og tirsdag til torsdag fra kl. 10.00 til 14.00, hvor du har mulighed for at tale med en frivillig eller en rådgiver. Du kan også sende en mail til dff@fibromyalgi.dk, med dit spørgsmål. Din mail vil blive besvaret hurtigst muligt.

 

 

Nyhedsbrev