Som fibromyalgiramt kan du have mulighed for at få en handicap-parkeringskort. En række betingelser skal dog være opfyldt.

Som fibromyalgiramt kan du have mulighed for at få en handicap-parkeringskort. En række betingelser skal dog være opfyldt.

Handicap-skilt til bilen for fibromyalgiramte

Som fibromyalgiramt kan du have mulighed for at få et handicap-skilt til din bil.

Man ansøger om handicap-parkeringskort hos Danske Handicaporganisationer (DH), og man skal bl.a. opfylde et eller flere af disse punkter, som er oplistet på DH’s hjemmeside – www.handicap.dk:

- Man skal opfylde betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser.

- Man skal være godkendt af et regionalt trafikselskab til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – f.eks. Movias handicapkørsel.

- Man skal have en stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør: Evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Læs mere på www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort/ - Her finder du også ansøgningsskemaet til handicap-parkeringskortet. En lægeerklæring skal også vedhæftes ansøgningsskemaet.