Har du ret til ferie?

Alle har lyst til ferie, men har du også ret til ferie? Retten til ferie er forskellig fra ydelse til ydelse. Det kan derfor virke helt uoverskueligt, hvad man er berettiget til. FSF hjælper dig på vej i junglen af ferieregler. Vi har her samlet et overblik over rettigheder og pligter. 

Ny ferielov 
1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. I den nye ferielov er det uændret, at man som offentligt ansat i ordinært arbejde har ret til 6 ugers ferie, og som privatansat i ordinært arbejde har man ret til 5 ugers ferie samt optjening af feriefridage. Den største ændring i den nye ferielov er, at man både kan optjene og afholde ferie på samme tid.  

Dagpenge fra din a-kasse 
Modtager du dagpenge fra din a-kasse grundet ledighed, så har du optjent retten til ferie. Det sker på baggrund af de ydelser, du har fået udbetalt fra din a-kasse. Du kan få udbetalt feriedagpenge uanset, om du er ledig eller i arbejde. Dine feriedagpenge vil blive udbetalt med den samme sats, som du får i dagpenge.  

Feriedagpenge bliver ikke udbetalt automatisk, så du skal søge om at få dem udbetalt gennem din a-kasses selvbetjening.  

Husk at give jobcentret besked  
Som hovedregel bestemmer du selv, hvornår du vil holde din ferie, men du skal give jobcenteret besked senest 14 dage før du ønsker at afholde din ferie.  

Hvis du mod al forventning glemmer at melde din ferie til jobcenteret, så kan du kontakte dit jobcenter og høre om det kan lade sig gøre alligevel. Men her er det jobcenteret som beslutter om du kan holde den ferie, som du har planlagt.  

Hvis du glemmer at give besked om din ferie, og du under den periode afslår et jobtilbud, så vil din a-kasse give dig en effektiv karantæne (du vil miste ydelsen i en periode).  
 
Sygedagpenge 
Modtager du sygedagpenge har du som udgangspunkt ikke ret til ferie, uanset om den skal afholdes i ind-eller udland.  

Tal med dit jobcenter om du alligevel kan holde ferie 
Hvis du har et ønske om at holde ferie, kan du drøfte det med din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan godkende at genoptage dine sygedagpenge efter endt ferie, uden du skal optjene retten til sygedagpenge igen.  

Hvis du ønsker at afholde din ferie midt i et afklaringsforløb eller lignende, så skal kommunen vurdere om det hindrer forløbet, du er i, eller om det vurderes, at du undlader at medvirke i opfølgningsindsatsen.  

Hvis du overvejer at holde ferie uden aftale med sagsbehandleren, kan der stilles spørgsmålstegn ved, om du har forhalet din helbredelse, og kommunen kan derved lukke din sag. Vi anbefaler, at du aftaler ferie med din sagsbehandler.  
 
Uddannelseshjælp eller kontanthjælp 
Modtager du uddannelses- eller kontanthjælp har du ret til ferie med ydelsen, når du har modtaget hjælp i 12 sammenhængende måneder. Med de regler, der blev indført d. 1.4.2016, kan din enkelte ferieperiodes længde maksimalt udgøre 2 uger ad gangen. Derudover er retten til ferie nedsat fra 5 til 4 uger.  

Ferien skal aftales med kommunen 
For afholdelse af ferie er det en betingelse, at den skal aftales i samråd med din sagsbehandler, herunder er det også placeringen af ferien skal aftales.  

Ved placeringen af ferie skal der tages forbehold for de forhold, som påvirker dig, medmindre det vil modvirke de indsatser, der er planlagt for dig. Hvis du ikke kan blive enig med din sagsbehandler, så skal kommunen træffe en afgørelse herom.  
 
Ressourceforløbsydelse 
Modtager du ressourceforløbsydelse, fordi du er i et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, har du ret til 5 ugers ferie. Det er en forudsætning, at du har modtaget ydelsen i de forudgående 12 måneder. Du kan også holde ferie med udbetaling af feriegodtgørelse, hvis du har optjent retten til det.  

Ferien skal aftales med jobcentret  
Hvis du vil holde ferie, så skal det aftales med din sagsbehandler, men det er en betingelse, at ferien ikke hindrer dit planlagte forløb.  

Hvis du gerne vil holde ferie uden nogen ydelse, så skal dette også aftales med sagsbehandleren. 

Fleksjob i en virksomhed 
Hvis du er blevet visiteret til et fleksjob, og du er ansat i en virksomhed, så er du omfattet af de almindelige ferieregler, som hvis du var ansat under ordinære vilkår.  

Hvis du ikke har nået at optjene ret til feriepenge 
Hvis du ikke har optjent retten til feriepenge eller løn fra din arbejdsgiver, så kan du søge om at få ledighedsydelse i den periode.  

Selvom du er ansat i et fleksjob, og ønsker at holde ferie med ledighedsydelse, så skal du aftale ferie med din sagsbehandler inden ferien afholdes.  

Hvis du ikke gør dette, så kan du miste retten til ydelsen for hele din ferieperiode.  
 
Fleksjob med ledighedsydelse 
Hvis du er blevet visiteret til et fleksjob og modtager ledighedsydelse, vil du være berettiget til at modtage ydelse, når du holder din ferie.  

Hvis du ønsker at holde ferie, så skal du aftale det med din arbejdsgiver senest 14 dage inden ferien afholdes. Det er en betingelse, at der ikke er fastsat møder, tilbud og lignende i perioden.  

Hvis du har optjent ferie med løn fra en tidligere ansættelse, så vil du få din løn suppleret med ledighedsydelse.  

Det er individuelt, hvor meget ferie der optjenes, da det er afhængigt af, hvor længe og hvornår du har modtaget ledighedsydelse. 

Her kan du læse om optjeningsreglerne vedr. ferie med ledighedsydelse i §74e, stk. 3

Nyhedsbrev