Som fibromyalgiramt eller pårørende kan det være relevant at undersøge, om man har mulighed for at få henvisning til psykolog.

Som fibromyalgiramt eller pårørende kan det være relevant at undersøge, om man har mulighed for at få henvisning til psykolog.

Henvisning til psykolog

Det kan i visse situationer som fibromyalgiramt eller pårørende være relevant at undersøge, om man har mulighed for at få henvisning til psykolog.

Der er muligheder for at få henvisning til psykolog, hvis man får en lettere til moderat depression eller let til moderat angst, som man er mere udsat for som fibromyalgiramt.

Men også pårørende kan være mere udsatte. Den praktiserende læge vil undersøge, om man i sådanne tilfælde efter kliniske regler kan få en henvisning.

Der er også nogle muligheder for at få henvisning til psykolog i forbindelse med alvorligt, invaliderende sygdom, men kun i meget begrænsede tilfælde.

Muligheden er begrænset til, hvis man – i forbindelse med at man får stillet selve diagnosen - får en akut, stærk psykisk reaktion. Det gælder også for den pårørende. Diagnosen skal stilles af ens praktiserende læge, og der er nogle snævre kriterier for hvornår man kan få en henvisning.

Der er en antalsbegrænsning for, hvor mange behandlinger man kan få. Tilskuddet til psykolog er på 60 pct., men unge op til 24 år kan ved depression eller angst få fuldt tilskud.

Har man mistanke om, at man tilhører én af kategorierne, skal man kontakte sin praktiserende læge.

Man kan læse nærmere om reglerne i bekendtgørelse nr. 989 af 25/09/2019 om tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte persongrupper.

Det skal være nemmere at få henvisning til psykolog

Fibromyalgi- & Smerteforeningen arbejder for, at:

· det bliver muligt at få henvisning til psykolog, hvis man er udsat for en langvarig belastning som led i en alvorligt invaliderende sygdom - og også som pårørende.

· loftet for antal af behandlinger hos psykolog forhøjes, da psykologbehandling ofte er et led i en længerevarende behandling af fibromyalgi

· det skal være tydeligt i loven, hvad der anses for en alvorligt, invaliderende sygdom, som kan give mulighed for henvisning til psykolog, og at det omfatter fibromyalgi. Det er vigtigt, så der ikke opstår tvivl hos den praktiserende læge.

Du kan også få hjælp hos Fibromyalgi- & Smerteforeningen
Du kan ringe til os på 33 23 55 60 eller skrive til fsf@fibromyalgi.dk

Nyhedsbrev