Klagevejledning – 10 gode råd

Der findes ingen krav til, hvordan din klage skal se ud. Du kan klage både mundtligt og skriftligt, men vi vil råde dig til, at du klager skriftligt. Du kan sende klagen i e-boks eller som et brev.  

Det er for så vidt nok at skrive, at du klager. Men det er en god ide at forklare og begrunde, hvorfor du ikke er enig i afgørelsen.  

Klagen er din mulighed for at beskrive din oplevelse af forløbet. Det er din mulighed for at påvirke/ændre afgørelsen, når kommunen skal genvurdere din sag på baggrund af klagen. 

Her er nogle bud på, hvad det er vigtigt at være bevidst om, når du skriver en klage. Det kan bruges som inspiration og til at komme i gang med at få skrevet klagen.    

1. Forbered dig på at skrive klagen 

Forbered dig på at skrive klagen. Tænk over hvad der er det væsentligste i afgørelsen, som du gerne vil klage over og kommentere, og tænk over, hvad der er det vigtigste at få med i klagen. 

Skriv nogle punkter ned undervejs. Så er du klar, når du går i gang med at skrive selve klagen. Derved undgår du, at du glemmer at få et vigtigt punkt med. 
 
2. Skriv kort og præcist  

Vi har ofte en tendens til at ville skrive en masse i klagen. Dine bemærkninger og utilfredshed kommer ofte meget tydeligere frem, når det er kort, overskueligt og præcist.   

3. Skriv tydeligt hvad du klager over 

Skriv tydeligt hvad du klager over. Er der flere punkter, som du ikke er enig i, så del dem gerne op i punkter. Det gør det mere overskueligt.  

Under hvert punkt kan du skrive dine kommentarer til de begrundelserafgørelsen indeholder.  

4. Forklar hvorfor du mener afgørelsen er forkert 

Begrund hvorfor du er uenig i kommunens vurdering.  

Nævn dine skånebehov og skriv, hvordan fibromyalgien påvirker dig. Hvordan påvirker sygdommen dig i dagligdagen? Hvad har du svært ved at klare? Og hvad er dine skånebehov i forbindelse med arbejde/virksomhedspraktik?  

Skriv tydeligt hvad du gerne vil have, der skal ske fremadrettet. F.eks. at du gerne vil i en arbejdsprøvning, have forlænget sygedagpengene, vil i et fleksjob eller ønsker en førtidspension. 

5. Fremhæv relevante udtalelser 

Hvis du har udtalelser fra læger, speciallæger, virksomhedspraktikker mm., som beskriver din situation, arbejdsevne eller helbred, er det vigtigt, at du fremhæver de sætninger/udtalelser, som understøtter din sag.  

Derved vil det fremgå tydeligt i klagen, at der er andre end dig, der også mener, at din arbejdsevne er nedsat, og som har et særligt grundlag for at kunne vurdere dette i forhold til netop dig.  

6. Bevar roen 

Ofte vil et afslag eller stop af sygedagpenge medføre en økonomisk konsekvens for ens hverdag og familie. Det er derfor naturligt og forståeligt, at du kan føle dig vred, såret eller frustreret.   

Pas dog på med, at følelserne ikke overtager, mens du skriver klagen. Skriver du en klage, mens du er allermest oprørt over afgørelsen, kan du nemt miste overblikket. Der kan også komme en masse vrede med i klagen, som ikke er til gavn for en afgørelse. Skriv derfor ikke klagen på et tidspunkt, hvor du er som mest oprørt. 

Det er derfor vigtigt, at du prøver at beskrive din utilfredshed, frustration og vrede på en god og konstruktiv måde.   

7. Vedlæg de relevante oplysninger 

Det kan være en god ide at sikre dig, at kommunen har alle relevante oplysninger om dig og din sag.  

Hvis du ikke har alle papirerne i din sag, kan du bede kommunen om at få aktindsigt (se nærmere under lov om retssikkerhed)Vær opmærksom på, at selv om du beder om aktindsigt, skal klagefristen overholdes 

Hvis du har relevante oplysninger, som kommunen ikke har brugt i afgørelsen, eller ikke har i din sag, så vedlæg en kopi sammen med din klage. Det gælder også, hvis der er kommet nye oplysninger, som er vigtige for sagen, efter du har modtaget afgørelsen, du vil klage over.  
 
8. Kommenter forkerte oplysninger 

Gennemlæs alle papirer, som kommunen har sendt til dig, så du er sikker på, at de oplysninger, som kommunen har skrevet om dig og lagt til grund for en afgørelse, er rigtige.  

Kommenter hvis der i afgørelsen er oplysninger, som er forkerte eller mangelfulde. Dette kan f.eks. være et forkert timetal fra virksomhedspraktikken, forkerte udtalelser omkring dit forløb eller mangelfulde helbredsoplysninger.  

Skriv de rigtige oplysninger - og hvis det findes - vedlæg papirer, som bekræfter dine oplysninger.  

9. Kend dine rettigheder 

For at du kan få et bedre overblik over hvilke muligheder, der er for at få hjælp i din situation, kan det være en god ide, at læse lidt om de forskellige lovgivninger. F.eks. ved stop af sygedagpenge, kan du undersøge, hvilke forlængelsesmuligheder der er, og hvilken der kunne være gældende for dig. Så kan du henvise til den i din klage.  

Henvis også gerne til relevante afgørelser fra Ankestyrelsen.  Ankestyrelsen fremlægger afgørelser, som er truffet i andre sager (se linket til hjemmesiden her). 

Er der en afgørelse, som minder om din situation, som kan være til gavn for dig, så henvis til den i klagen.  

Du kan læse mere om lovgivningen på vores hjemmeside (se nærmere her)

10. Gennemlæs klagen før du sender den 

Når du er færdig med at skrive klagen, kan det være en god ide at lægge klagen til side et par dage. Tag den så frem igen og læs den med friske øjne, inden du sender den 

Overhold altid tidsfristen for at klageTidsfristen fremgår af afgørelsen. Gør du ikke det, vil din klage blive afvist.  

Klagen kan afleveres personligt på kommunen, eller sendes som brev eller via e-mail. Husk at datere klagen - og gem altid en kopi.  Sørg også for at modtage en bekræftelse på, at kommunen har modtaget din klage. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, eller hvis du har brug for rådgivning, er du velkommen til at ringe til os.          

 

Nyhedsbrev