Kørselsfradrag

Har du en varig nedsat funktionsevne eller en kronisk sygdom, så har du måske ret til kørselsfradrag?

I Ligningslovens § 9D anføres, at hvis ”man har en varigt nedsat funktionsevne eller en kronisk sygdom, og har særlige udgifter til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, så kan man være berettiget til et kørselsfradrag”. Det vil sige, at du som fibromyalgiramt muligvis kan have ret til et kørselsfradrag, hvis din lidelse bevirker, at det ikke er muligt for dig, at tage offentlige transportmidler til og fra arbejde. Reglen betyder også, at du eventuelt kan få et kørselsfradrag mellem dit sommerhus og arbejdsplads.

Kun lønnet arbejde og egenbetaling

Det er væsentligt, at du er opmærksom på, at det kun er gældende i arbejdsforhold, hvor du har en lønindtægt. Det betyder, at hvis du laver frivilligt arbejde, så er det ikke indbefattet i retten til kørselsfradrag.
Udgangspunktet er, at der er en egenbetaling på kr. 2000 årligt. Kørselssatsen – kan du se i nedenstående skema - er gældende fra første kørte kilometer.

Dokumentation for kronisk sygdom

SKAT kan gøre krav på lægeerklæring, som dokumenterer, at du har en kronisk sygdom.
Hvis der er usikkerhed på, om du kan være omfattet af fradrags-reglerne, så har du mulighed for at indhente et 'bindende' og konkret svar fra SKAT. Dette koster 400 kr.

Tilbagevirkende kraft

Du har ret til at anmode om, at få din skatteansættelse ændret med tilbagevirkende kraft inden for de sidste 3 år, hvis du har haft en kronisk lidelse, inden for denne periode - og et lønnet arbejde.

Du skal angive fradraget i ”antal kilometer pr. år” - og du skal indberette oplysningerne på din årsopgørelse eller din forskudsopgørelse inden på www.skat.dk.

Satser

Nedenunder kan du se satserne for befordringsgodtgørelse samt et beregningseksempel.

2018: Sats pr. kilometer: 3,54 kr.

2019: Sats pr. kilometer: 3,56 kr. 

Beregningseksempel: 

Hvis man eksempelvis har 6.000 km. pr. år fra bopæl til arbejde: 

6.000 x 3,56 = 21.360 kr. (kilometerantallet ganges med den gældende kilometertakst – som anvist ovenfor)

Egenbetaling: 2.000 kr. (trækkes fra de 21.360 kr.)

Fradrag i alt pr. år: 19.360 kr.

(opdateret februar 2019)

 

Nyhedsbrev