Kørselsfradrag

Har du en varigt nedsat funktionsevne eller en kronisk sygdom? Så har du måske ret til kørselsfradrag?

I Ligningslovens §9D anføres, at hvis ”man har en varigt nedsat funktionsevne eller en kronisk sygdom, og har særlige udgifter til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, så kan man være berettiget til et kørselsfradrag”.

Det vil sige, at du som fibromyalgiramt muligvis kan have ret til et kørselsfradrag, hvis din lidelse bevirker, at det ikke er muligt for dig at tage offentlige transportmidler til og fra arbejde. Reglen betyder også, at du eventuelt kan få et kørselsfradrag mellem dit sommerhus og arbejdsplads. Kørselssatsen er gældende fra første kørte kilometer.

Kun lønnet arbejde

Det er væsentligt, at du er opmærksom på, at det kun er gældende i arbejdsforhold, hvor du har en lønindtægt. Det betyder, at hvis du laver frivilligt arbejde, så er det ikke indbefattet i retten til kørselsfradrag.

Dokumentation for kronisk sygdom

SKAT kan gøre krav på lægeerklæring, som dokumenterer, at du har en kronisk sygdom. Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt du kan være omfattet af fradragsreglerne, så har du mulighed for at indhente et konkret svar fra SKAT. 

Tilbagevirkende kraft

Du har ret til at anmode om at få din skatteansættelse ændret med tilbagevirkende kraft inden for de sidste 3 år, hvis du har haft en kronisk lidelse, inden for denne periode - og et lønnet arbejde.

Du skal angive fradraget i ”antal kilometer pr. år” - og du skal indberette oplysningerne på din årsopgørelse eller din forskudsopgørelse på www.skat.dk

Find de præcise satser og beregningen for befordringsgodtgørelse på SKATS hjemmeside

(Bemærk, at satsen falder i 2020. Ifølge Skatterådet skyldes det udsigten til lavere benzinpriser i 2020, og at bilerne fortsat kører længere på literen samt et fald i udgifterne til bilforsikringer.)

Nyhedsbrev