Lov om retssikkerhed

-          § 3 og § 5 – Ansøgninger om hjælp

Hvis du har et behov for hjælp og du vil sende en ansøgning til kommunen, så skal din ansøgning behandles i forhold til alle de muligheder, der findes inden for den sociale lovgivning. Samtidig er kommunen også forpligtet til at rådgive og vejlede dig i forhold til alle dine muligheder. Derudover skal kommunen også være opmærksom på, om dit behov for hjælp kan søges hos en anden myndighed eller om der skal søges hjælp i forhold til en anden lovgivning.

Kommunen skal behandle din ansøgning om hjælp hurtigst muligt, og afgøre om du kan være berettiget til hjælpen og i så fald hvilken hjælp du kan modtage. Det er kommunens kommunalbestyrelse som fastsætter frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af din ansøgning til, at du skal have modtaget en afgørelse af din ansøgning om hjælp. Du kan gå ind på din kommunes hjemmeside, hvor de tidsfrister som kommunalbestyrelsen har fastsat ligger offentligt tilgængeligt. Hvis din kommune ikke kan overholde de fastsatte tidsfrister, skal du have en skriftlig besked, hvor der er angivet at kommunen ikke kan overholde tidsfristen og hvornår du kan forvente en afgørelse. 

-          § 4 – Medvirken til egen sag

Når du har en sag kørende med kommunen, er du automatisk en part i din egen sag. Det vil sige, at du skal have mulighed for at medvirke til sagsbehandlingen af din egen sag. Samtidig skal kommunen tilrettelægge sagsbehandlingen af din sag, således at du har mulighed for at medvirke til i sagen. 

-          § 7a – Erhvervsrettede foranstaltninger

Hvis du har fået tilkendt en erhvervsrettet foranstaltning skal kommunen senest 2 uger før foranstaltningen ophører, tage stilling til om du har behov for yderligere indsatser med henblik på, om du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Når din sag skal vurderes skal du inddrages, men også din egen læge, faglige organisation, virksomheden m.fl. så det bliver en helhedsorienteret vurdering. Hvis det bliver vurderet, at du har brug for yderligere foranstaltninger vil du modtage en afgørelse om dette. Disse indsatser iværksættes umiddelbart efter du stopper i din nuværende erhvervsrettede foranstaltning.                                                                                                    

(Informationerne på denne side er senest gennemlæst af DFF i november 2019)

Nyhedsbrev