Lov om social pension

-          16 – Førtidspension

En førtidspension kan som udgangspunkt tilkendes, hvis du er mellem 40 år og op til folkepensionsalderen. Hvis du er mellem 18 – 39 år, kan du blive tilkendt en førtidspension, såfremt der er særlige forhold der gør, at det er helt åbenlyst at din arbejdsevne ikke kan forbedres.

For at være berettiget til en førtidspension, skal din arbejdsevne være nedsat i en sådan grad, at du uanset hvilke støtte muligheder der måtte være, ikke er i stand til at være selvforsørgende, herunder også beskæftigelse i fleksjob.

-          § 17 – Førtidspension på det foreliggende grundlag

Hvis du ønsker at kommunen skal tage stilling til, om du er berettiget til en førtidspension, kan du anmode om dette og herved starte din egen førtidspensionssag. Du skal dog være opmærksom på, at din sag vil blive forelagt på det foreliggende grundlag. Det betyder at der tages udgangspunkt i de dokumenter der allerede ligger i din sag. Der vil ikke blive indhentet nye oplysninger, som kan være med til at belyse din sag. Herefter vil din førtidspensionssag blive forelagt rehabiliteringsteamet, som vil udarbejde en indstilling om din anmodning om førtidspension til kommunalbestyrelsen. Efterfølgende vil kommunalbestyrelsen vurdere, om du er berettiget til en førtidspension.  

(Senest opdateret november 2019)

Nyhedsbrev