Nyttige link

Herunder vil de mest centrale links til hjemmesider blive beskrevet, så du kan danne dig et overblik over hvilke hjemmesider, der kan være relevante for dig.

Borger.dk er en offentlig selvbetjening, og her er det muligt at du kan logge in via nem ID, så du kan se din digitale postkasse og andre personlige oplysninger. Derudover kan du læse om forskellige oplysninger, som blandt andet kan være, familie og børn, sundhed og sygdom, arbejde og dagpenge og meget mere. Samtidig er det muligt for dig, at lave en digital ansøgning, hvis du ønsker at søge om tilskud til diverse ting.

Beskæftigelsesministeriet arbejder for, at flest muligt er en del af et sundt og fleksibelt arbejdsmarked. Det er også herunder du kan finde de gældende lovgivninger som er inden for beskæftigelsesområdet og få et overblik over satserne som er gældende for den ydelse du modtager eller vil modtage.

Handicapområdet

Danske Handicaporganisationer (DH) beskæftiger sig overordnet med handicappolitik, som dækker alle sektorer af samfundet. Derudover beskæftiger de sig udelukkende med de emner, der er af fælles interesse for medlemsorganisationerne. Dansk Fibromyalgi-Forening er medlem af DH.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet, som skal være medvirkende til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Derudover er DUKH med til, at forbedre sagsbehandlingen på handicapområdet. Hvis du har en sag i kommunen, så kan DUKH tilbyde dig og dine pårørende en uvildig og gratis rådgivning i sagen. Hvis DUKH skal rådgive pårørende eller lignede rådgivning, så skal det ske med samtykke fra dig, som sagen drejer sig om.

Arbejdsskader

Arbejdsskadestyrelsen er en uafhængig myndighed, som har til opgave at træffe en afgørelse efter arbejdsskadeloven, hvis du er kommet til skade. Arbejdsskadestyrelsen vil blandt andet vurdere, om din skade er en arbejdsskade og om du vil være berettiget til en erstatning.

Fleksjob

Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS) er en interesseorganisation, som har til formål at forbedre vilkårene for fleks- og skånejobbere. Derudover tilbyder LAFS en bisidderordning, hvis du kan have brug for dette til dine kommuner med kommunen. Du kan være medlem af organisationen mod et årligt kontingent.

Juridisk bistand

LRP Advokater er et firma, som kan hjælpe dig, hvis du har brug for juridisk bistand i din sociale sag. Fibromyalgi- & Smerteforeningen har et samarbejde med advokat Svend Aage Helsinghoff, som igennem sit mangeårige samarbejde med foreningen har et stort kendskab til de problemstillinger som du, kan støde på i sagsforløbet hos kommunen. Svend Aage Helsinghoff har ligeledes møderet for Højesteret.

Svend Aage Helsinghoff tilbyder en indledende gennemgang af din sociale sag gratis, når du er medlem af foreningen. Såfremt du tager kontakt til Svend Aage Helsinghoff, skal du give en kort beskrivelse af din sag og vedlægge dit medlemsnummer ved henvendelsen.

Frivilligcenter SR-Bistand er en frivillig, uafhængig social forening, som kan hjælpe dig med socialjuridisk rådgivning, gældrådgivning samt psykologisk rådgivning. Hvis du har brug for juridisk rådgivning i forhold til din sag i kommunen, så kan SR-Bistand tilbyde dig gratis- og professionel rådgivning.

Klageinstanser

Ankestyrelsen er en klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet, og en af deres hovedopgaver er, at vurderer klagesager fra kommunen. Hvis du klager over en afgørelse fra kommunen, så vil din klage blive sendt ind til behandling af ankestyrelsen, som derefter vil udtale sig om sagen. Det er også ankestyrelsen som træffer principafgørelser, som er med til at påvirke praksis i kommunerne. Du kan søge efter principafgørelserne på deres hjemmeside under fanen afgørelser.

Ombudsmanden.dk er jurist og er valgt af folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Hvis du vil klage over en afgørelse eller et sagsforløb, så kan du klage til ombudsmanden. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndighederne til, at behandle din sag igen eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser.

Nyhedsbrev