Rådgivningen

Dansk Fibromyalgi-Forenings telefonrådgivning har til opgave at bidrage til, at du med fibromyalgi kan få støtte og hjælp til at få en så god og aktiv hverdag som muligt. Derved har du mulighed for, at snakke med en frivillig, som kender til diagnosen og hvordan det er at leve med fibromyalgi. Derudover er det muligt, at du kan snakke med en professionel rådgiver, som kan hjælpe dig med at drøfte din sociale og/eller arbejdsmæssige situation. For at kunne snakke med en rådgiver, så forudsætter det, at du er medlem af foreningen.

Rådgivningen yder primært telefoniskrådgivning, hvor du har mulighed for at ringe til foreningen. Sekundært tilbyder vi skriftligt rådgivning, hvor du kan henvende dig via mail, hvis du har spørgsmål omkring dels sygdommen fibromyalgi- og dels den social- og beskæftigelsesmæssige lovgivning. Vi har ikke mulighed for, at yde individuel skriftlig sagsbehandling.

Rådgivningens ramme
Vores rådgivning er bestående af frivillige, der hver er her én dag om ugen. Derudover har vi socialpolitiske konsulenter, som er uddannede socialrådgivere. Rådgivningen er anonym, dvs. at vi ikke registrerer personlige oplysninger om dig. Derudover har vi også tavshedspligt, så vi må ikke dele personlige oplysninger med andre. Vi vil gerne snakke med pårørende eller en helt tredje person om din sag, men dette kræver en samtykkeerklæring, som kan gives mundtligt eller skriftligt. 

Rådgivningens politiske funktion
I rådgivningen søger vi, at påvirke politikere og andre beslutningstagere i forhold til anerkendelsen af sygdommen fibromyalgi, som værende en fysisk og kronisk smertesygdom. Dertil arbejde vi på, at påvirke det kommunale- og det centralpolitiske niveau, så der kan skabes en større viden om sygdommen med det mål, at du som fibromyalgiramt, bliver anerkendt i social- og sundhedssystemet.

Kontaktinformationer
Rådgivningen har åben mandag og fredag fra kl. 10.00 – 12.00 og tirsdag til torsdag fra kl. 10.00 til 14.00, hvor du har mulighed for at snakke med en frivillig eller en rådgiver.

Du har også mulighed for, at sende en mail til dff@fibromyalgi.dk, hvor du skriver dit spørgsmål og evt. kontaktinformationer. Din mail vil blive besvaret hurtigst muligt.

(Opdateret 05.9.2016)

 

Nyhedsbrev