Støt en god sag - giv et gavebrev!

Selvom fibromyalgi er anerkendt som en fysisk og kronisk sygdom af WHO, er sygdommen forsat ikke tilstrækkeligt anerkendt i Danmark. Dette skyldes blandt andet manglende viden og fordomme. Fibromyalgi skaber derfor ofte store udfordringer for den fibromyalgiramte – både helbredsmæssigt og i forhold til anerkendelse af sygdommen.    

Derfor arbejder vi i Fibromyalgi- & Smerteforeningen (FSF) for at skabe en større forståelse af sygdommen som en kronisk lidelse, som giver smerter og ubehag for rigtig mange mennesker. Da dette kræver både tid og penge, har vi brug for din hjælp.   

En af måderne er ved at give et gavebrev på min. 200 kr.   

For modtager vi hvert år 100 gavebreve fra forskellige personer på min. 200 kr., så får vi en stor del af den moms retur, som vi betaler, når vi køber varer og ydelser hos andre, ligesom testamenterede midler ikke pålægges arveafgift fra staten. Tilsammen giver dette et stort beløb og gavebrevene er derfor en vigtig del af foreningens økonomi.  

Indtægterne fra selve gavebrevene går ubeskåret til aktiviteter for foreningens medlemmer.   

Gavebreve er fradragsberettigede. Det betyder, at du kan trække en stor del af dit gavebeløb til FSF fra i skat. Du skal blot skrive dit cpr-nr. på gavebrevet. Så indberetter vi dit gavebeløb til SKAT, og du får automatisk et fradrag, som du kan se på din årsopgørelse. 

Udfyldelse af gavebrev  

For at give FSF et gavebrev, skal du hente og udfylde gavebrevet her 

Derefter skal det sendes enten elektronisk eller pr. post.   

Sendes det elektronisk, er det tilstrækkeligt at tage et læsbart billede af gavebrevet med din telefon og så sende det i en mail til et@fibromyalgi.dk.  

Sendes det pr. post, skal det sendes til:
Fibromyalgi- & Smerteforeningen  
Att: Enesa Tabakovic   
Center Boulevard 5  
2300 København S  

Hvis du sender dit gavebrev mod posten, må du meget gerne skrive til et@fibromyalgi.dk, at brevet er på vej. 

Indbetaling af støttebeløb  

Dit støttebeløb (minimum 200 kr.) kan du enten indbetale via Mobilepay eller via banken:   

MobilePay nr. 25758  

Bankoplysninger:
Registreringsnummer: 9107  
Kontonummer: 1133535  

Det er vigtigt, at du skriver "gavebrev" i kommentarfeltet, både på MobilePay og ved bankoverførsel, da dit støttebeløb tæller som en kvittering for både dig og os.   

Hvis du har spørgsmål til gavebreve eller ønsker at støtte på anden vis, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 3323 5560 eller på fsf@fibromyalgi.dk 

Vi takker mange gange for din støtte til FSF og de fibromyalgiramtes sag!

 

Nyhedsbrev