Tema: Brug af Cannabis i behandlingen af fibromyalgi

Nogle fibromyalgipatienter oplever, at de har stor glæde af cannabis i behandlingen af deres smerter og derfor har mange af vores medlemmer undret sig over, hvorfor Dansk Fibromyalgi-Forening ikke anbefaler brugen af Cannabis.

Vi kan ikke, som repræsentanter for fibromyalgiramte og som troværdig samarbejdspartner for politikere, myndigheder og sundhedsvæsenet, anbefale en behandling, der ikke er lovlig i henhold til den danske lovgivning. Vi vil ikke anbefale en behandling som er kriminaliserende og ulovlig. Vi kæmper derfor for en lovliggørelse af medicinsk cannabis og støtter initiativer, der kan fremme denne proces. Patienter med gavnlig og nødvendig behandling med cannabis bør ikke kriminaliseres og understøtte et kriminelt miljø for at få en forbedret livskvalitet.,

Det er vigtigt for DFF, at en evt. lovliggørelse af behandling med cannabis hviler på et videnskabeligt forsvarligt grundlag. Derfor tilskynder vi også enhver forskning, der udføres systematisk, fagligt og med videnskabelig redelig forskning. Det er vigtigt, at især bivirkninger og psykologiske konsekvenser af behandlingen afdækkes før vi kan gå ind for en evt. lovliggørelse.

Det, vi som forening ser som en mulig behandling, er små doser. Vi arbejder ikke for at fibromyalgiramte skal efterlades i en konstant rus eller efterlades i passivitet af behandlingen.

Vi mener også, at der er tale om en meget lille gruppe af patienter med fibromyalgi, hvor denne behandling vil være gavnlig/aktuel.

 På denne temaside har vi samlet en række artikler og dokumenter til dig, der gerne vil læse mere om brugen af cannabis i behandlingen af fibromyalgi:

 

Forsøg med medicinsk cannabis fra januar 2018:

Fra Sundheds og ældreministeriets udkast til forsøgsordning med cannabis planteprodukter

Pressemeddelelse om aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på DFFs forespørgsel om hvorvidt fibromyalgiramte er omfattet af forsøgsordningen.


Udtalelse fra DFF fra oktober 2016:

Cannabis: Flere forsøg med medicinsk cannabis og afkriminalisering ønskes


Lægemiddelstyrelsen:

Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis: Hvad er lovligt?

Opdateret notat om medicinsk cannabis

 

Artikler:

Manu Sareen har skrevet en debatartikel i Politiken om emnet, som du kan læse her.

Information har bragt en historie om emnet den 29. juni 2015, som du kan læse her.

Nyhedsbrev