Tema: Cannabis i behandlingen af fibromyalgi

Der har i den seneste tid igen været en del medier, der har beskæftiget sig med medicinsk cannabis og emnet skaber altid debat og overskrifter.
Vi i Dansk Fibromyalgi-Forening følger med stor interesse udviklingen i forhold til brugen af medicinsk cannabis til smertebehandling. Vi hører fra mange fibromyalgiramte, at de har glæde af cannabis i ren form eller i form af udtræk af de aktive stoffer, cbd eller thc. Men der er også nogle det ikke hjælper og særligt den rene form eller thc-udtræk, kan give uønskede bivirkninger.

Anbefaling af cannabis
Fra tid til anden får vi henvendelser om, hvorfor Dansk Fibromyalgi-Forening ikke anbefaler brugen af cannabis. det gør vi ikke fordi:

  1. For det første mangler der stadig forskning. Internationalt er der stadig meget lidt forskning omkring cannabis og fibromyalgi og vi har brug for mere viden i forhold til om det hjælper, hvem det hjælper og hvor det ikke hjælper. Vi har brug for viden om dosis, hyppighed og risiko for afhængighed. Og vi skal bruge viden om kombinationsbehandling med fx anden medicin eller andre former for behandling. Vi har brug for et videnskabeligt forsvarligt grundlag og det arbejder vi for, at der kommer.

  2. For det andet kan vi ikke være en troværdig samarbejdspartner for politikere, myndigheder og sundhedsvæsenet, hvis vi anbefaler selvmedicinering med en behandling, der ikke er lovlig i henhold til den danske lovgivning. Men vi kæmper for en lovliggørelse af medicinsk cannabis og støtter initiativer, der kan fremme denne proces. Vi ønsker at fibromyalgiramte kan få den bedst mulige behandling og ikke være henvist til selvmedicinering og slet ikke risikere at kriminalisere sig for at få den rette smertedækning. 

Her på temasiden kan du finde en række artikler og dokumenter om brugen af cannabis i behandlingen af fibromyalgi: 

Forsøg med medicinsk cannabis fra januar 2018:

Fra Sundheds og ældreministeriets udkast til forsøgsordning med cannabis planteprodukter

Pressemeddelelse om aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på DFFs forespørgsel om hvorvidt fibromyalgiramte er omfattet af forsøgsordningen.

Udtalelse fra DFF fra oktober 2016:

Cannabis: Flere forsøg med medicinsk cannabis og afkriminalisering ønskes

Lægemiddelstyrelsen:

Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis: Hvad er lovligt?

Opdateret notat om medicinsk cannabis 

Artikler:

Manu Sareen har skrevet en debatartikel i Politiken om emnet, som du kan læse her.

Information har bragt en historie om emnet den 29. juni 2015, som du kan læse her.

Nyhedsbrev