Tema: Funktionelle lidelser


Kæmper på medlemmernes vegne

Fibromyalgi er en fysisk diagnose i Verdenssundhedsorganisationen, WHO's, internationale system til klassifikation af sygdomme. Det er vores holdning i Fibromyalgi- & Smerteforeningen (FSF). Det skal der ikke herske tvivl om, og på medlemmernes vegne har vi i mange år kæmpet imod, at fibromyalgiramte ender i behandlingskategorien "funktionelle lidelser".

"Udspil om funktionelle lidelser bliver til symptombehandling uden fokus" - læs pressemeddelelse fra FSF - 18. juni 2018 - om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for funktionelle lidelser.

Læs også Danske Patienters udmelding om funktionelle lidelser - www.danskepatienter.dk/politik/det-mener-vi/funktionelle-lidelser 

Hvad er funktionelle lidelser?
Funktionelle lidelser bruges som en samlet betegnelse for symptomer, der er vanskelige at definere, og hvor traditionel medicinsk udredning samt sygdomsforståelse ikke er tilstrækkelig. Funktionelle lidelser er imidlertid ikke en anerkendt diagnose. Derfor risikerer fibromyalgiramte at ende i forkerte behandlingsforløb.

Kognitiv terapi må ikke stå alene
Kognitiv terapi er den primære behandlingsmetode til funktionelle lidelser. I FSF er vi imod at gøre fibromyalgi til en psykiatrisk diagnose. Psykologisk og psykiatrisk behandling kan være gavnlig for mange fibromyalgiramte, da de kroniske muskel- og ledsmerter kan påvirke hjernen, så psykiske sygdomme lettere opstår. Men kognitiv terapi må aldrig stå alene, da den kun behandler de psykologiske konsekvenser af sygdommen og ikke selve årsagerne til fibromyalgien.

Tid til et opgør med funktionelle lidelser
Sundhedsstyrelsen har gennem længere tid arbejdet på et udspil med nye anbefalinger for regionernes behandling af funktionelle lidelser. Udspillet blev offentliggjort 18. juni 2018. I FSF kæmper vi for et opgør med funktionelle lidelser, da begrebet fjerner fokus fra reelle fysiske sygdomme.

Behov for mere forskning
Derfor er der behov for at styrke de somatiske udredningstilbud indenfor de sygdomsområder, hvor patienter i dag ender i kategorien funktionelle lidelser. Ydermere mener FSF, at der skal forskes videre i årsagerne til og behandlingen af sygdomme, som i dag betegnes funktionelle lidelser.

"Broget billede fra Sundhedsstyrelsen om funktionelle lidelser" - læs artikel i magasinet fibromyalgi fra juni 2018.

"Sundhedssystemet har spillet fallit," mener FSF-formand Søren Harboe.