Funktionelle lidelser - links

Links til mere information om funktionelle lidelser:

Brev til ENFA - European Network of Fibromyalgia Associations
Brev til ENFA om icd 11

 

Sundhedsstyrelsen

Inviationsbrev til patientforeninger i forhold til funktionelle lidelser

 

Funktionelle lidelser

Konsenusbrev fra FFL

FFLs brev til Sundhedsministeren mfl.

FFLs oplæg til foretræde for Sundheds- og Ældreudvalget

 

Artikler fra FSF om FFL

Fibromyalgi.dk nr. 1 og nr. 3 2004

Funktionelle Lidelser og den aktuelle dagsorden - Fibromyalgi.dk nr. 2 2017

DFF og de funktionelle lidelser - Fibromyalgi.dk nr. 2. 2017

 

Udtalelser fra FSF om FFL

Svar på skrivelse om funktionelle lidelser - 28. november 2016

Indlæg i Dagens medicin: ”Klinisk vejledning møder lægefaglig kritik”

Danske Patienters kommentarer til den kliniske vejledning for funktionelle lidelser

Udtalelse ang. Høring om Funktionelle lidelser den 19. marts 2014

Høring i Sundhedsudvalget: Høring om funktionelle lidelser den 19. marts 2014

 

Spørgsmål til Folketingets Sundhedsudvalg vedr. funktionelle lidelser

Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål 64

Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål 751

Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål 752

Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål 753

Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål 754

Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål 755

Lægeforeningens henvendelse 483

 

Artikler om funktionelle lidelser

http://videnskab.dk/krop-sundhed/patienter-funktionel-lidelse-er-en-skraldespandsdiagnose 

http://videnskab.dk/krop-sundhed/funktionelle-lidelser-udfordrer-laegevidenskabeligt-paradigme 

http://ugeskriftet.dk/nyhed/laeger-gaar-i-brechen-funktionelle-lidelser 

https://www.information.dk/comment/1184665#comment-1184665 

https://www.information.dk/indland/2014/03/ti-patientforeninger-stemples-psykisk-syge 

Generaliserede smerter i bevægeapparatet

Nye Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

LINK TIL OKTOBER-ARTIKEL

Nyhedsbrev