Tema: Joballiancen viser vejen

Borgernær indsats virker
En målrettet og borgernær indsats er vejen til at bringe sårbare ledige i fleksjob. Det viser Joballiancen, som Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere lancerede i 2015 sammen med Dansk Fibromyalgi-Forening (nu Fibromyalgi- & Smerteforeningen). 

Stærkt resultat
Joballiancen udfoldede sig fra august 2015 til juni 2017. 38 borgere gennemførte hele forløbet, og 31 var enten i fleksjob eller i praktik ved projektets afslutning, hvilket er et stærkt resultat. Tidligere erfaringer har nemlig vist, at det er vanskeligt at få ledige med særlige skånebehov i job.

Tilbud til Jobcentre: Arbejdspakker
Joballiancen har udviklet 7 arbejdspakker, som retter sig til jobcentre, fagforeninger og andre med interesse for beskæftigelsesområdet med henblik på at få indspark, ny viden og inspiration til at arbejde fremadrettet med ledige borgere.

Læs mere om de 7 arbejdspakker

Læs mere om Joballiancens forløb

Læs evalueringsrapporten fra Joballiancen

Nyhedsbrev