Baggrund for Joballiancen

Hjælp til sårbare ledige
Erfaringer har vist, at det kan være yderst vanskeligt at få sårbare ledige med særlige skånebehov tilknyttet arbejdsmarkedet. Derfor lancerede Landsforeningen for Fleks- og Skånejobbere (LAFS) i 2015 Joballiancen, hvor målet var at udvikle og afprøve en model for, hvordan man kan bistå fleksjobvisiterede borgere med at komme tættere på et fleksjob.

Bred vifte af initiativer
Den brede vifte af initiativer i Joballiancen udfoldede sig fra august 2015 til juni 2017 og blev finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 7 jobcentre over hele Danmark deltog i Joballiancen, hvor også Dansk Fibromyalgi-Forening (nu Fibromyalgi- & Smerteforeningen) var blandt samarbejdspartnerne i det toårige projekt, som omfattede et forløb for borgere samt et forløb for jobkonsulenter.

Ny viden om mestring
Forløbet for borgerne var designet til at hjælpe den enkelte på vej og bestod af individuel talentcoaching, ny viden om forandring og mestring, rådgivning om konkrete vilkår, støtte til personlige og faglige udfordringer samt udvikling af den enkeltes evner til at kontakte virksomheder og markedsføre egne kompetencer. Jobkonsulenterne blev i deres forløb præsenteret for ny viden og nye værktøjer til, hvordan de kan være i dialog med den enkelte borger på en konstruktiv og fremadrettet måde. 

Nyhedsbrev