Erfaringer fra Joballiancen

Et kreativt frirum
Joballiancen skabte et kreativt frirum, hvor kursisterne under kyndig vejledning arbejdede videre med deres talenter og ressourcer. For ledige borgere med nedsat arbejdsevne har det stor betydning at mødes i et frirum med tillid, respekt og forståelse for den enkelte, når borgerne selv skal bidrage til at skabe deres egne fleksjobs.

Ny livskvalitet
Der er ny livskvalitet at hente, når den enkelte borger finder sin energi og livslyst, og den brede vifte af initiativer i Joballiancen har givet en række erfaringer til det fremtidige arbejde med at bringe sårbare ledige i job:

 • Et helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt forløb virker.

 • Anvend metoder til at forløse den enkelte borgers potentiale.
   
 • Samarbejdet mellem borger og jobkonsulent skal bygge på tillid, respekt og forståelse.

 • Borgerne kan gøre konstruktivt brug af hinanden ved at fremme netværksdannelse.

 • Forventningsafstemning mellem borger og jobkonsulent sikrer et fælles udgangspunkt og et fælles mål

  Læs mere om erfaringerne fra Joballiancen - Powerpoint-oplæg - del 1

  Læs mere om erfaringerne fra Joballiancen - Powerpoint-oplæg - del 2

Nyhedsbrev