Seminar om Joballiancen

Inspirerende resultater
Joballiancen slog i februar 2018 dørene op til en præsentation af de mange inspirerende resultater fra den toårige personlige udviklingsproces. Danske Handicaporganisationer i Taastrup lagde hus til det velbesøgte seminar, hvor Lone Poulsen, som deltog i Joballiancen, var blandt oplægsholderne.

Joballiancen blev redning
”Joballiancen blev min redning.” Sådan lyder ordene fra 55-årige Lone Poulsen, der er uddannet biotekniker. Efter et mangeårigt sygdomsforløb fik hun i 2007 tilkendt et fleksjob og har siden gennemlevet mange nedture med stress, depression og sygemeldinger.

Kom videre med talentklub
”Men i Joballiancen var jeg i et forløb, som fik vendt helt op og ned på min psykiske tilstand”, understreger Lone og fortsætter: ”Jeg fik modet tilbage og fik med Joballiancens Talentklub mange værktøjer til at komme videre. Jeg lærte at finde mine talenter frem, så jeg kunne bruge dem i andre sammenhænge end i mit gamle fag.”

Møde i øjenhøjde
Sekretariatschef Judi Olsen fra Dansk Fibromyalgi-Forening (nu Fibromyalgi- & Smerteforeningen) var primus motor på Joballiancens Talentklubber, og hun opsummerer om hele forløbet: "Ved at møde det enkelte menneske i øjenhøjde viste Joballiancens palet af virkemidler, at den sårbare borger fik boostet sin selvtillid og evnen til at mestre eget liv."

Målrettet og borgernær
Joballiancen blev lanceret af Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS) i 2015 sammen med Dansk Fibromyalgi-Forening (nu Fibromyalgi- & Smerteforeningen). Hos LAFS fremhæver formand Merete Hornecker: "Joballiancen viser vejen til, hvordan sårbare ledige kommer i job. Vi vil inspirere politikerne med den brede vifte af virkemidler, hvor vi knytter alle brikkerne sammen i det målrettede og borgernære puslespil, som udgør den nødvendige helhedsorienterede indsats for sårbare ledige.”

Læs Lone Poulsens historie hos Avisen.dk

 

 

Nyhedsbrev