Tema: Cannabis i behandlingen af fibromyalgi

Forsøgsordning med medicinsk cannabis
Alle partier i Folketinget har vedtaget en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Ordningen giver mulighed for, at læger kan udskrive medicinsk cannabis til patienter, hvor eksisterende præparater ikke har effekt. 

I Fibromyalgi- & Smerteforeningen følger vi med stor interesse udviklingen i forhold til brugen af medicinsk cannabis til smertebehandling.

Vi hører fra mange fibromyalgiramte, at de har glæde af cannabis i ren form eller i form af udtræk af de aktive stoffer, CBD eller THC. Men der er også nogle, det ikke hjælper, og særligt den rene form eller THC-udtræk kan give uønskede bivirkninger. 

Mere forskning og mere viden
I Fibromyalgi- & Smerteforeningen ønsker vi mere forskning og viden om medicinsk cannabis.

Der mangler nemlig stadig forskning. Internationalt er der meget lidt forskning om cannabis og fibromyalgi. Derfor har vi brug for mere viden i forhold til, om det hjælper, hvem det hjælper, og hvor det ikke hjælper. Vi har brug for viden om dosis, hyppighed og risiko for afhængighed. Og vi skal bruge viden om kombinationsbehandling med anden medicin eller andre former for behandling.

Vi har brug for et videnskabeligt forsvarligt grundlag, og det arbejder vi for, at der kommer. FSF ønsker således en lovliggørelse af medicinsk cannabis på det rette videnskabelige grundlag og støtter initiativer, der kan fremme denne proces. Vi ønsker, at fibromyalgiramte kan få den bedst mulige behandling.

Det er uacceptabelt, at fibromyalgiramte, som har gavn af medicinsk cannabis, skal kriminalisere sig selv gennem selvmedicinering for at få den rette smertedækning.

Læs mere om Fibromyalgi- & Smerteforeningens holdning til medicinsk cannabis
"Stop skyttegravskrigen om medicinsk cannabis! -
artikel fra magasinet 'fibromyalgi' i december 2021

Flere forsøg med medicinsk cannabis og afkriminalisering ønskes


 

Nyhedsbrev