Tema: Cannabis i behandlingen af fibromyalgi

Læs om to fibromyalgiramtes erfaringer med medicinsk cannabis - på godt og på ondt - Artikel fra magasinet 'fibromyalgi'

4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis
Alle partier i Folketinget har vedtaget en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2018 og giver mulighed for, at læger kan udskrive medicinsk cannabis til patienter, hvor eksisterende præparater ikke har effekt. 

Forsøgsordning i fire år
Forsøgsordningen med medicinsk cannabis løber fra 2018 og fire år frem. 22 mio. kr. er afsat til forsøgsordningen, som bliver evalueret efter to år. Hvis en læge vurderer, at en patient kan have gavn af medicinsk cannabis, er det apoteker og sygehusapoteker, som udleverer cannabisprodukterne.

I Dansk Fibromyalgi-Forening følger vi med stor interesse udviklingen i forhold til brugen af medicinsk cannabis til smertebehandling. Vi hører fra mange fibromyalgiramte, at de har glæde af cannabis i ren form eller i form af udtræk af de aktive stoffer, CBD eller THC. Men der er også nogle, det ikke hjælper, og særligt den rene form eller THC-udtræk kan give uønskede bivirkninger. 

Anbefaler ikke cannabis
I Dansk Fibromyalgi-Forening anbefaler vi dog ikke brugen af cannabis:

  1. For det første mangler der stadig forskning. Internationalt er der stadig meget lidt forskning omkring cannabis og fibromyalgi, og vi har brug for mere viden i forhold til, om det hjælper, hvem det hjælper, og hvor det ikke hjælper. Vi har brug for viden om dosis, hyppighed og risiko for afhængighed. Og vi skal bruge viden om kombinationsbehandling med anden medicin eller andre former for behandling. Vi har brug for et videnskabeligt forsvarligt grundlag, og det arbejder vi for, at der kommer.

  2. For det andet kan vi ikke være en troværdig samarbejdspartner for politikere, myndigheder og sundhedsvæsenet, hvis vi anbefaler selvmedicinering med en behandling, der ikke er lovlig i henhold til den danske lovgivning. Men vi kæmper for en lovliggørelse af medicinsk cannabis og støtter initiativer, der kan fremme denne proces. Vi ønsker, at fibromyalgiramte kan få den bedst mulige behandling og ikke være henvist til selvmedicinering og slet ikke risikere at kriminalisere sig for at få den rette smertedækning. 

Læs mere om Dansk Fibromyalgi-Forenings holdning til medicinsk cannabis
Flere forsøg med medicinsk cannabis og afkriminalisering ønskes

Nyhedsbrev