Tema: Cannabis i behandlingen af fibromyalgi

Oktober 2018: Læs om to fibromyalgiramtes erfaringer med medicinsk cannabis - på godt og på ondt
Artikel fra oktober-udgaven af fibromyalgi-magasinet

Januar 2018: 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis
Alle partier i Folketinget har vedtaget en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2018 og giver mulighed for, at læger kan udskrive medicinsk cannabis til patienter, hvor eksisterende præparater ikke har effekt. 

Lægemiddelstyrelsen fremhæver fire grupper, som kan have gavn af medicinsk cannabis:
- Sclerosepatienter
- Rygmarvsskadede
- Patienter med kroniske smerter
- Patienter med kvalme og opkastning efter kemoterapi 

Forsøgsordning i fire år
Forsøgsordningen med medicinsk cannabis løber fra 2018 og fire år frem. 22 mio. kr. er afsat til forsøgsordningen, som bliver evalueret efter to år. Hvis en læge vurderer, at en patient kan have gavn af medicinsk cannabis, er det apoteker og sygehusapoteker, som udleverer cannabisprodukterne.

I Dansk Fibromyalgi-Forening følger vi med stor interesse udviklingen i forhold til brugen af medicinsk cannabis til smertebehandling. Vi hører fra mange fibromyalgiramte, at de har glæde af cannabis i ren form eller i form af udtræk af de aktive stoffer, cbd eller thc. Men der er også nogle, det ikke hjælper og særligt den rene form eller thc-udtræk kan give uønskede bivirkninger. 

Anbefaler ikke cannabis
I Dansk Fibromyalgi-Forening anbefaler vi dog ikke brugen af cannabis:

  1. For det første mangler der stadig forskning. Internationalt er der stadig meget lidt forskning omkring cannabis og fibromyalgi, og vi har brug for mere viden i forhold til, om det hjælper, hvem det hjælper, og hvor det ikke hjælper. Vi har brug for viden om dosis, hyppighed og risiko for afhængighed. Og vi skal bruge viden om kombinationsbehandling med anden medicin eller andre former for behandling. Vi har brug for et videnskabeligt forsvarligt grundlag, og det arbejder vi for, at der kommer.

  2. For det andet kan vi ikke være en troværdig samarbejdspartner for politikere, myndigheder og sundhedsvæsenet, hvis vi anbefaler selvmedicinering med en behandling, der ikke er lovlig i henhold til den danske lovgivning. Men vi kæmper for en lovliggørelse af medicinsk cannabis og støtter initiativer, der kan fremme denne proces. Vi ønsker, at fibromyalgiramte kan få den bedst mulige behandling og ikke være henvist til selvmedicinering og slet ikke risikere at kriminalisere sig for at få den rette smertedækning. 

Her på temasiden kan du finde en række artikler og dokumenter om brugen af cannabis i behandlingen af fibromyalgi: 

Forsøg med medicinsk cannabis fra januar 2018:

Se høring i Folketinget i september 2018 om medicinsk cannabis - (Bemærk, at en del af høringen er på engelsk.)

Fra Sundheds og ældreministeriets udkast til forsøgsordning med cannabis planteprodukter

Pressemeddelelse om aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på DFFs forespørgsel om hvorvidt fibromyalgiramte er omfattet af forsøgsordningen.

Udtalelse fra DFF fra oktober 2016:

Cannabis: Flere forsøg med medicinsk cannabis og afkriminalisering ønskes

Lægemiddelstyrelsen:

Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis: Hvad er lovligt?

Opdateret notat om medicinsk cannabis 

Artikler:

Manu Sareen har skrevet en debatartikel i Politiken om emnet, som du kan læse her.

Information har bragt en historie om emnet den 29. juni 2015, som du kan læse her.

Nyhedsbrev