Flere forsøg med medicinsk cannabis og afkriminalisering ønskes

Interessen for brugen af medicinsk cannabis i smertebehandlingen fx i forhold til fibromyalgipatienter er stor. Særligt internettet flyder over med beretninger om cannabis og dets gavnlige virkninger. I Dansk Fibromyalgi-Forening hører vi jævnligt både fra vores egne medlemmer og fra andre patientgrupper om gode erfaringer med brugen af cannabis i kampen mod smerterne. 

Personlige erfaringer siger os reelt kun noget om resultaterne i forhold til den enkelte. Når vi snakker fibromyalgi ved vi, at sygdommen for det første kommer til udtryk på rigtigt mange måder og at de ramte ofte reagerer meget forskelligt på den samme behandling. Vi ved i dag også, at selvmedicinering med såkaldt rå cannabis har en række skadelige virkninger. Samtidigt er cannabis i dag omfattet af lov om euforiserende stoffer og både salg, besiddelse og brug er i dag strafbart. 

Det kan dog i dag lade sig gøre, at søge om tilladelse til at behandler patienter med godkendte præparater, som fx Sativex® og Marinol®, der bruges til behandling af udvalgte diagnoser i Danmark. 

Der er forskning på området, men resultaterne er omdiskuterede. Derfor efterlyser Dansk Fibromyalgi-Forening flere forsøg med cannabis til medicinsk brug. Samtidigt ønsker DFF en udvidelse af de patientgrupper, der i dag kan få tilladelse til behandlingen.

 Medicinsk cannabis og selvmedicinering

Mange mennesker med kroniske smerter får ikke en smertestillende behandling som gør deres dagligdag tålelig. De opnår ikke den forventede effekt ved den smertebehandling, der på nuværende tidspunkt bruges og tilbydes. Der er forskel på medicinsk cannabis og selvmedicinering. Vi ved at nogle bruger selvmedicinering til at opnå en bedre søvn, færre smerter og undgå gener med et for dem tilfredsstillende resultat. Selvmedicinering indebærer dog en række risikofaktorer som fx: 

 • Afhængighed
 • Angst- og panikreaktioner
 • Psykotiske reaktioner
 • Psykisk sygdom
 • Forringelse af indlæringsevnen
 • Forøgelse af risikoen for trafikulykker
 • ”Rygerlunger” og formentlig også for kræft i luftvejene (ved rygning)

Kilde: lægemiddelstyrelsen.dk

Derudover indebærer den risiko, at produkterne ikke har nogen varedeklaration, dvs. ingen kontrol med produktet, der kan indeholde hvad som helst. Du ved simpelthen ikke, hvad du får. Derfor er det DFFs klare holdning, at der er brug for mere viden om brugen af cannabis som en del af behandlingen af fibromyalgi og kroniske smerter i det hele taget. 

Forskning omkring medicinsk brug af cannabis

Det er Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsens holdning, at det er meget få kliniske forsøg på mennesker, der er gennemført på området. Reagensglasforskning og dyreforsøg, kan ikke bare overføres til mennesker. 

Speciallæge Tina Horsted, tidligere overlæge på Rigshospitalets Tværgående Smerteklinik, har bla. i flere artikler i dagbladet Information i 2015 gjort opmærksom på, at Lægemiddelstyrelsens kriterier muligvis er for smalle, når de søger forskning på området. Ved en enkelt søgning i den anerkendte forskningsdatabase PubMed fandt Tina Horsted 39 kliniske forsøg på mennesker. Selv hvis man indskrænker søgning til kun at omfatte forsøg, der er kliniske, blindede* og randomiserede** og derudover løb over mere end to uger og omfattede mere end 7 personer, fandt hun frem til 18 forsøg.

Anbefaling af behandling

DFF får rigtigt mange henvendelser omkring brugen af medicinsk cannabis og om foreningen kan anbefale brugen af cannabis til behandling af smerter. I DFF har vi den helt klare retningslinje, at vi ikke anbefaler nogen produkter. Vi oplyser gerne om forskellige behandlingsmuligheder, hvis der er videnskabeligt bevis for behandlingen. 

Som fibromyalgiramt bør du være ekstra opmærksom på bivirkninger af behandlingen, da mange med fibromyalgi oplever, at de stort set altid får bivirkningerne af en given behandling og ikke altid så mange gavnlige effekter. Du skal også være opmærksom på, at du heller ikke nødvendigvis kan bruge andres erfaringer med en given behandling. Dels kan fibromyalgiramte reagere endog meget forskelligt på den samme behandling. Dels kan der være en række andre faktorer, der spiller ind i forhold til effekten.

 Det mener DFF

 • Vi støtter forskningen og udvidelse af hvilke patientgrupper, der kan få tilladelse til medicinsk cannabis. 
 • Vi arbejder for en afkriminalisering af denne patientgruppe, så de ikke er henvist til et marked, der er uden nogen former for kontrol, kriminaliserer deres behandling, støtter kriminelle, begår strafbare handlinger og udsætter sig selv for ulovligheder. 
 • Vi ønsker derfor, at fibromyalgipatienterne får mulighed for på lige for med andre behandlingsformer at afprøve om behandling med cannabis kan forbedre deres funktions niveau og effekt af behandlingen. 
 • Vi ønsker, at man undersøger behandlingen på den korte og lange bane for resultater, gener og langtidseffekt. 
 • Vi mener ikke, at der findes tilstrækkelig behandlingsmuligheder i dag, der tilgodeser de smertepatienter som opgives, fordi den nuværende behandling ikke hjælper eller effekten ikke står mål med bivirkningerne.  Denne gruppe overlades til sig selv, med yderst forringede livsvilkår og isolation pga den utilstrækkelige behandling og begrænsede medicinske tilbud.
 • Vi ønsker, at de fibromyalgipatienter, der bruger selvmedicinering og dem som er opgivet ift medicinsk behandling, får mulighed for at blive behandlet i sundhedssystemet og følges af deres læge, så det ikke er en mørkebehandling, hvor man ikke kan få hjælp eller være ærlig omkring hvad der hjælper.  

 *At forsøget er blindet eller at der er tale om en dobbelt blindtest betyder, at forsøgspersonerne deles i to grupper, hvor den ene gruppe modtager det præparat, der testes på og den anden gruppe modtager et placebo. Samtidigt må de to grupper ikke vide, hvem der modtager præparatet og hvem, der modtager placebo.

**Randomiseret betyder, at testpersonerne er tilfældigt udvalgt indenfor den gruppe, man ønsker at teste på.

Kilder: 

”Medicinsk brug af cannabis”, Lægemiddelstyrelsen 2015 

”Cannabis til medicinsk brug – spørgsmål og svar”, www.laegemiddelstyrelsen.dk 

”Cannabis products for people with fibromyalgia”, Walitt B., Klose P., Fitzcharles MA, Phillips T., Häuser, W., The Cochrane Collaboration, 2016 John Wiley & Sons, Ltd. 

“Mange patienter har lige så stor gavn af cannabis som af traditionel medicin”, Dahlin, Ulrik, Politiken 19. oktober 2015 

”Overlæge: Sundhedsstyrelsen må have dårlige rådgivere”, Dahlin, Ulrik, Politiken 19. oktober 2015 

”Hvem vil forske i en plante”, Thorup, Mette-Line, Politiken 27. august 2015

Nyhedsbrev