Flere forsøg med medicinsk cannabis og afkriminalisering ønskes

Interessen for brugen af medicinsk cannabis i smertebehandlingen i forhold til fibromyalgipatienter er stor. Særligt internettet flyder over med beretninger om cannabis. I Fibromyalgi- & Smerteforeningen hører vi jævnligt både fra vores egne medlemmer og fra andre patientgrupper om deres erfaringer med brugen af cannabis i kampen mod smerterne. 

Personlige erfaringer siger os reelt kun noget om resultaterne i forhold til den enkelte. Når vi snakker fibromyalgi, ved vi, at sygdommen for det første kommer til udtryk på mange måder, og at de ramte ofte reagerer meget forskelligt på den samme behandling. Vi ved i dag også, at selvmedicinering med såkaldt rå cannabis har en række skadelige virkninger. Samtidig er cannabis i dag omfattet af lov om euforiserende stoffer, og både salg, besiddelse og brug er i dag strafbart.

Der er forskning på området, men resultaterne er omdiskuterede. Derfor efterlyser Fibromyalgi- & Smerteforeningen (FSF) flere forsøg med cannabis til medicinsk brug. Samtidig ønsker FSF en udvidelse af de patientgrupper, der i dag kan få tilladelse til behandlingen.

Medicinsk cannabis og selvmedicinering
Mange mennesker med kroniske smerter får ikke en smertestillende behandling, som gør deres dagligdag tålelig. De opnår ikke den forventede effekt ved den smertebehandling, der på nuværende tidspunkt bruges og tilbydes. Der er forskel på medicinsk cannabis og selvmedicinering. Vi ved, at nogle bruger selvmedicinering til at opnå en bedre søvn, færre smerter og undgå gener med et for dem tilfredsstillende resultat. Selvmedicinering indebærer dog en række risikofaktorer som fx: 

  • Afhængighed
  • Angst- og panikreaktioner
  • Psykotiske reaktioner
  • Psykisk sygdom
  • Forringelse af indlæringsevnen
  • Forøgelse af risikoen for trafikulykker
  • ”Rygerlunger” og formentlig også kræft i luftvejene (ved rygning)

Kilde: Lægemiddelstyrelsen.dk

Derudover er der den risiko ved selvmedicinering ved medicinsk cannabis, at du simpelthen ikke ved, hvad du får. Derfor er det FSF’s klare holdning, at der er brug for mere viden om brugen af cannabis som en del af behandlingen af fibromyalgi og kroniske smerter i det hele taget. 

Forskning omkring medicinsk brug af cannabis
Det er Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsens holdning, at der er meget få kliniske forsøg på mennesker, der er gennemført på området. Reagensglasforskning og dyreforsøg kan ikke bare overføres til mennesker.

Speciallæge Tina Horsted, tidligere overlæge på Rigshospitalets Tværgående Smerteklinik, har flere gange gjort opmærksom på, at Lægemiddelstyrelsens kriterier muligvis er for smalle, når de søger forskning på området. Ved en enkelt søgning i den anerkendte forskningsdatabase PubMed fandt Tina Horsted 39 kliniske forsøg på mennesker.

Anbefaling af behandling
FSF får mange henvendelser om brugen af medicinsk cannabis, og om foreningen kan anbefale brugen af cannabis til behandling af smerter. I FSF har vi den helt klare retningslinje, at vi ikke anbefaler nogen produkter, men at vi gerne oplyser om forskellige behandlingsmuligheder, hvis der er videnskabeligt bevis for behandlingen. 

Som fibromyalgiramt bør du være ekstra opmærksom på bivirkninger af behandlingen, da mange med fibromyalgi oplever, at de stort set altid får bivirkninger af en given behandling og ikke altid så mange gavnlige effekter. Du skal også være opmærksom på, at du heller ikke nødvendigvis kan bruge andres erfaringer med en given behandling. Dels kan fibromyalgiramte reagere endog meget forskelligt på den samme behandling. Dels kan der være en række andre faktorer, der spiller ind i forhold til effekten.

 Det mener Fibromyalgi- & Smerteforeningen om medicinsk cannabis:
- Vi støtter mere forskning i medicinsk cannabis og en udvidelse af, hvilke patientgrupper der kan få tilladelse til medicinsk cannabis.
 
- Vi arbejder for en afkriminalisering af denne patientgruppe, så de ikke er henvist til et marked, der er uden nogen former for kontrol, kriminaliserer deres behandling, støtter kriminelle, begår strafbare handlinger og udsætter sig selv for ulovligheder. 

- Vi ønsker derfor, at fibromyalgipatienterne får mulighed for på lige for med andre behandlingsformer at afprøve, om behandling med cannabis kan forbedre deres funktionsniveau og effekt af behandlingen. 

- Vi ønsker, at man undersøger behandlingen på den korte og lange bane for resultater, gener og langtidseffekt.

- Vi mener ikke, at der findes tilstrækkelige behandlingsmuligheder i dag, der tilgodeser de smertepatienter, som opgives, fordi den nuværende behandling ikke hjælper, eller effekten ikke står mål med bivirkningerne.  Denne gruppe overlades til sig selv med yderst forringede livsvilkår og isolation pga. den utilstrækkelige behandling og begrænsede medicinske tilbud.

- Vi ønsker, at de fibromyalgipatienter, der bruger selvmedicinering, og dem, som er opgivet ift. medicinsk behandling, får mulighed for at blive behandlet i sundhedssystemet og følges af deres læge, så det ikke er en mørkebehandling, hvor man ikke kan få hjælp eller være ærlig omkring, hvad der hjælper.

Retur til forsiden på FSF's webtema om medicinsk cannabis

Nyhedsbrev