Debatten om medicinsk cannabis blusser op med jævne mellemrum.

Debatten om medicinsk cannabis blusser op med jævne mellemrum.

Behov for bedre adgang til medicinsk cannabis for fibromyalgiramte

Debatten om medicinsk cannabis er blusset op igen. Det skyldes blandt andet den undersøgelse, som vi i Dansk Fibromyalgi-Forening var del af i 2019 sammen med flere andre patientforeninger.  

Tak for de mange besvarelser fra alle jer fibromyalgiramte, som tog jer tid til at besvare spørgeskemaet. Fibromyalgiramte havde faktisk den højeste svarprocent blandt alle de deltagende organisationer.

Den høje svarprocent giver et solidt fundament med høj troværdighed i vores viden om fibromyalgiramtes erfaringer med medicinsk cannabis.

37% blandt de deltagende fibromyalgiramte har erfaringer med medicinsk cannabis – enten som nuværende eller tidligere brugere.

Positive effekter og bivirkninger
Særligt på disse tre områder angiver fibromyalgipatienter, at medicinsk cannabis har en positiv effekt:
- 55% henviser til smertelindring.
- 44% henviser til afslapning i kroppen.
- 50% henviser til bedre søvn.

Som det gælder med al medicin, kan der også være bivirkninger ved medicinsk cannabis. Blandt bivirkningerne er hovedpine, mundtørhed samt risiko for en euforiserende effekt, hvor man bliver ”skæv” af den medicinske cannabis.

Det sorte marked
Desværre er mange fibromyalgiramte fortsat nødsaget til at anskaffe sig medicinsk cannabis på ulovlig vis.

- 46% har købt medicinsk cannabis på internettet.
- 24% har anskaffet sig medicinsk cannabis gennem en privat sælger.
- 17% har fået adgang til medicinsk cannabis gennem venner/familier.  

Formålet med forsøgsordningen med medicinsk cannabis var ellers at bidrage til at trække tæppet væk under det sorte marked. Men når det ikke er sket, vidner det om, at forsøgsordningen ikke virker efter hensigten.

Behov for mere viden og forskning
Derfor ønsker vi i Dansk Fibromyalgi-Forening bedre adgang til medicinsk cannabis udskrevet på recept til de fibromyalgipatienter, som viser sig at have gavn af medicinen efter grundig afvejning af fordele og bivirkninger i samråd med en læge.

Der er også fortsat brug for mere viden og forskning om medicinsk cannabis. Netop pga. behovet for mere viden støtter vi i DFF sundhedsminister Magnus Heunickes (S) udmelding om, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal fortsætte efter 2022, hvor den ellers efter planen skulle stoppe.

I DFF vil vi arbejde for, at det ikke ”kun” bliver en udvidelse med flere år, men også en udvidelse af de patientgrupper, som bliver en naturlig del af forsøgsordningen, herunder fibromyalgiramte.

I Dansk Fibromyalgi-Forening fortsætter vi naturligvis med at holde området for medicinsk cannabis under skarpt opsyn, og vi er snart klar med flere tankevækkende tal og resultater fra vores egen undersøgelse.

Her kan du læse den samlede rapport om medicinsk cannabis

Retur til forsiden på vores webtema om medicinsk cannabis

Nyhedsbrev