Debatten om medicinsk cannabis blusser op med jævne mellemrum.

Debatten om medicinsk cannabis blusser op med jævne mellemrum.

Behov for bedre adgang til medicinsk cannabis for fibromyalgiramte

Medicinsk cannabis virker smertelindrende og giver en bedre livskvalitet for mange fibromyalgiramte. Derfor skal mennesker med fibromyalgi have bedre adgang til medicinsk cannabis på recept. Det mener vi i Fibromyalgi- & Smerteforeningen.

Af formand Søren Harboe, Fibromyalgi- & Smerteforeningen 

”Cannabis som medicin vækker store følelser og stærke meninger i den offentlige debat.” Disse meget sigende ord indleder den store undersøgelse om medicinsk cannabis, som Fibromyalgi- & Smerteforeningen har været del af sammen med 6 andre patientforeninger, bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Epilepsiforeningen og Scleroseforeningen.

Netop fordi medicinsk cannabis vækker så store følelser, er det helt afgørende med viden, viden og atter viden om virkeligheden på et område, hvor den skingre debat desværre ofte får overtaget. Fibromyalgiramte havde den højeste svarprocent af alle patientgrupper, så en stor tak skal lyde til alle jer, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen.

Den høje svarprocent giver et solidt fundament under vores viden om fibromyalgiramtes erfaringer med medicinsk cannabis, og undersøgelsen viser, at mange fibromyalgipatienter har brugt cannabis som medicin.

Positive effekter og bivirkninger
37% blandt de deltagende fibromyalgiramte har nemlig erfaringer med medicinsk cannabis – enten som nuværende eller tidligere brugere.

Særligt på tre områder angiver fibromyalgipatienter, at medicinsk cannabis har en positiv effekt på deres smerter og velbefindende:

- 55% henviser til smertelindring.
- 44% henviser til afslapning i kroppen.
- 50% henviser til bedre søvn.

Som det gælder med al medicin, kan der også være bivirkninger ved medicinsk cannabis. Blandt bivirkningerne er hovedpine, mundtørhed samt risiko for en euforiserende effekt, hvor man bliver ”skæv” af den medicinske cannabis.

Det sorte marked
Desværre er mange fibromyalgiramte fortsat nødsaget til at anskaffe sig medicinsk cannabis på ulovlig vis eller via kanaler, hvor man ikke kan være tryg ved hverken kvaliteten eller virkningen af de præparater, man får adgang til. Her taler tallene deres tydelige sprog!

- 46% har købt medicinsk cannabis på internettet.
- 24% har anskaffet sig medicinsk cannabis gennem en privat sælger.
- 17% har fået adgang til medicinsk cannabis gennem venner/familier.  

Alle partier i Folketinget indførte ellers i 2018 en fireårig forsøgsordning, hvor formålet var at give bedre adgang til medicinsk cannabis på recept, blandt andet for at trække tæppet væk under det sorte marked. Men når fibromyalgipatienter i så stort tal må søge ud på det sorte marked, vidner det om, at forsøgsordningen simpelthen ikke virker efter hensigten.

Bedre hverdag med smertelindring
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lader til at være enig i den kritik af forsøgsordningen, da ministeren har luftet det synspunkt, at forsøgsordningen skal fortsætte efter 2022, hvor den ellers efter planen skulle stoppe. Her er vi i Dansk Fibromyalgi-Forening helt enig med Heunicke. Men udover længere tid med forsøgsordningen vil vi i DFF også arbejde for, at ordningen kommer til at omfatte bedre adgang til medicinsk cannabis på recept for fibromyalgiramte.

Når medicinsk cannabis virker smertelindrende og giver en bedre hverdag for så mange, som vores undersøgelse viser, skal fibromyalgipatienter have bedre adgang til medicinsk cannabis på recept – og naturligvis efter grundig afvejning af fordele og bivirkninger i samråd med en læge.

Her er tre centrale pointer fra den samlede undersøgelse:

- Kun 20% af de patienter, der bruger cannabis som medicin, har fået det på recept hos en læge. De øvrige brugere får primært adgang til medicinsk cannabis på ulovlig vis.

- 78% har oplevet positive effekter ved at bruge medicinsk cannabis, særligt i forhold til smertelindring, bedre søvn og afslapning.

- Blandt de patienter, som har talt med en læge om cannabis som medicin, har næsten 50% oplevet, at lægen af princip ikke ville udskrive en recept.

Her kan du læse den samlede rapport om medicinsk cannabis

Retur til forsiden på vores webtema om medicinsk cannabis