De 4 elementer til ukuelig livsvilje trods fibromyalgi

International Myopain Society har gennemført et studie af fibromyalgiramte over 50 år. Studiet fokuserede på ukuelighed, som de definerede som evnen til at komme sig over og at tilpasse sig stress.

Blandt fibromyalgiramte over 50 år blev der udvalgt 14 deltagere, der betegnede sig selv som ukuelige, og disse blev interviewet. Analyser af interviewene afslørede 4 temaer, der hang sammen og beskrev essensen af deres ukuelighed:

  • Bevægelse
  • Engagement
  • Balance
  • Påskønnelse.

På trods af deres betydelige problemer med deres fysiske funktionsniveau konstaterede deltagerne, at det var vigtigt at blive ved med at bevæge sig og være engageret i meningsfulde aktiviteter. At styrke ens egenskab til at skabe balance, både fysisk og emotionelt, var også et dominerende tema. Endeligt udtrykte deltagerne et øget fokus på deres krop og påskønnelse af den henover tid.

Studiet understreger behovet for at fokusere på, at mennesker med fibromyalgi udvikler strategier til at udvikle disse egenskaber. Forskerne var i øvrigt imponerede over deltagernes evne til ikke at fokusere på det negative, men i stedet på en positiv måde at leve med en kronisk smertesygdom. Deres ukuelighed var både bemærkelsesværdig og nødvendig, for at de fibromyalgiramte kunne komme videre, på trods af at de skulle leve med dette handicap.

Nyhedsbrev