Introduktion til behandlingsmuligheder

Fibromyalgi kan på nuværende tidspunkt ikke kureres, men ofte kan man opleve at få det bedre ved forskellige behandlingsformer. På denne sektion af hjemmesiden kan du under første afsnit læse mere om, hvilke former for behandling det danske sundhedsvæsen udbyder og andet relateret til den generelle faglige tilgang.

Der er også et afsnit om det vi ved om medicin og fibromyalgi. De fleste Fibromyalgiramte har behov for medicinsk smertebehandling, men nogle af de ramte får mange bivirkninger af medicinen, hvorfor de er henvist til at lære at leve med deres smerter på anden vis.

Der er et afsnit om fysikken, hvor der bl.a. ses på hvordan man kan arbejde med kroppen, som en del af behandlingen for fibromyalgien. Her fylder individuelt tilrettelagt fysisk træning en del. Med udgangspunkt i den enkelte ramtes situation og fysiske tilstand, skal der arbejdes meget forsigtigt og gradvist frem mod en forbedring af funktionsniveauet, og ikke alle vil kunne træne lige meget, men lidt fysisk aktivitet er bedre end ingen. Det er desværre ikke muligt, at ”træne smerterne væk” eller vende tilbage til det normale funktionsniveau, men man kan opleve en forbedring.

Forskningen peger på, at fibromyalgi skyldes en fejl i centralnervesystemet og altså ikke er en psykisk sygdom, men de fleste påvirkes psykisk når man får en kronisk sygdom og skal kæmpe med daglige smerter. I afsnittet om psyken, ses der på, hvordan man kan arbejde med de psykiske påvirkninger. Daglig afspænding og stresshåndtering er vigtige elementer i behandlingen af fibromyalgiramte og et forløb hos en psykolog med særlig viden om smertehåndtering, kan være en meget stor hjælp for fibromyalgiramte, som skal lære at leve med kroniske smerter. Denne behandling bør ske så tidligt som muligt efter diagnosticering. Det er også muligt at læse mere om kognitiv terapi, som er et af de redskaber som nogle fibromyalgiramte kan have glæde af.

I afsnittet om tværfaglige smertebehandling, kan man læse mere om hvad der tilbydes på blandt andet de tværfaglige smertecentre på universitetshospitalerne. Mange fibromyalgiramte er meget smerteplagede og bør derfor henvises til et af de tværfaglige smertecentre, således at en individuel behandling for de kroniske smerter kan tilrettelægges, så de ramte kan få en så aktiv og tilfredsstillende tilværelse som muligt på trods af kroniske smerter. Mange får slet ikke dette tilbud, som bør gives meget tidligt i forløbet, da der her er størst chance for at forhindre en unødvendig forværring i den fibromyalgiramtes tilstand og forøge mulighederne for at opnå et aktivt liv med en fortsat tilknytning til det rummelige arbejdsmarked.

Endeligt er der også et afsnit omkring sundhed og livsstilsfaktorer. Fibromyalgien skyldes ikke en usund livsstil og man kan ikke kurere den, selv om man lægger sit liv helt om. Men som ved så mange andre sygdomme påvirkes fibromyalgien også af fx overvægt, manglende fysisk aktivitet, alkohol, rygning og selvfølgelig også af evt. andet misbrug man måtte have.

Fibromyalgi- & Smerteforeningen anbefaler ingen former for alternativ behandling, så længe der ikke er en dokumenteret viden om effekten, derfor er der heller ikke et afsnit om alternativ behandling. Erfaringen viser, at det, som gavner den ene fibromyalgiramte, kan virke direkte skadeligt på en anden. Det er derfor foreningens politik kun at anbefale videnskabeligt dokumenterede behandlingsformer. Hvis enkelte medlemmer ønsker at anvende forskellige alternative behandlingsformer sker dette således på vedkommendes eget initiativ og ansvar.

Copyright: Fibromyalgi- & Smerteforeningen.

Nyhedsbrev