Trykkammerbehandling - på engelsk ”Hyperbaric Oxygen Therapy”

Den 26. maj 2015 blev der publiceret et studie, hvor man så på om trykkammerbehandling vil kunne forbedre fibromyalgi. Dette studie er så senere blevet til en del overskrifter på de sociale medier og er ligefrem blevet til at behandlingen kan kurere fibromyalgi.

HyperBar Oxygen behandling (HBO behandling) - også kendt som Trykkammerbehandling
Trykkammerbehandling er måske mest kendt for at kunne behandle dykkersyge, men det tegner til at behandlingen kan lette symptomerne på en del sygdomme og hjælpe fx sårheling på vej. Internationalt interesserer man sig i disse år en del for effekten af behandlingen på en række af sygdommene i centralnervesystemet. Teorien er at behandlingen kan hjælpe hjernen på vej, til at begynde at reparere på sig selv. Der er dog endnu ikke så meget viden på området og lider man af bl.a. hjerteproblemer, øreproblemer eller klaustrofobi er behandlingen ofte ikke en mulighed.

Forsøget
Det studie der blev publiceret den 26. maj 2015 er et israelsk studie, der fandt sted i maj 2010 til december 2012. Oprindeligt blev der udvalgt 60 kvindelige fibromyalgipatienter i alderen 21-67 år, der var blevet diagnosticeret mindst to år tidligere og efter at nogle af dem efterfølgende blev frasorteret modtog 48 af dem den fulde behandling på 40x daglig trykluftsbehandling fordelt på 5x pr. uge og af 90 minutters varighed. Først den ene halvdel, mens resten fungerede som kontrolgruppe og derefter kom kontrolgruppen gennem det samme forløb.

Resultatet
To måneder efter behandlingen blev effekten så gennemgået og sammenlignet med målingerne foretaget inden behandlingen. Der er blevet målt på smerter, antal tender points, fysisk funktionsniveau, psykisk belastning, livskvalitet og med en hjernescanning. Hvor vidt hjernescanningen reelt kan bruges til at måle effekt, er der dog internationalt en del debat om. Der var forbedringer på alle punkter og patienterne behøvede mindre smertestillende medicin efterfølgende og nogle kunne helt ophøre med at tage medicinen.

Der var 5 patienter der oplevede så stort ubehag ved behandlingen, at de faldt fra undervejs og en række af dem der gennemførte oplevede også ubehag undervejs. Der er ikke foretaget yderligere opfølgning udover den, der blev foretaget efter 2 måneder, så der er ikke viden om effekten på lang sigt.

Næste skridt
I en efterfølgende pressemeddelelse fra Rice Universitetet siger en af forskerne, at de har erfaret at resultaterne er bedst i forhold til fibromyalgi, der er resultatet af en hjerneskade. Hvor der ved andre undergrupper af fibromyalgi, som fx infektioner, sandsynligvis er brug for opfølgende behandlinger.
Men dette er ikke dokumenteret i det publicerede studie.

Den 19. maj 2015, kort inden udgivelsen af studiet, blev der også udgivet en gennemgang, hvad der er af forskning på området. Der er identificeret 25 ældre studier (inkl. dyreforsøg) og der tegner sig et billede af, at trykkammerbehandling kan bruges til at afhjælpe smerte. Men det konkluderes også at der er brug for yderligere studier for at kunne konkludere om det er sikkert og effektivt at bruge trykkammerbehandling til behandling af fibromyalgi.

Nogle af de spørgsmål der er brug for at få afklaret er:
Hvem hjælper det – kun nogle undergrupper eller alle med fibromyalgi?
Er 40 daglige behandlinger det bedst mulige antal eller bør der være flere (eller færre)? Hvor lang bør varigheden af de enkelte behandlinger være? Hvilket tryk er det mest optimale?
Og der mangler også svar på om effekten er varig eller kun midlertidig – og om der fx bør ske opfølgende behandlinger for at få den bedste effekt?
Bivirkninger ved vi heller ikke meget om endnu og om de fx er forbigående og om der er nogen, der skal undgå behandlingen (udover fx mennesker med øre- eller hjerteproblemer)?

Kort sagt er det endnu meget tidligt – men i Dansk Fibromyalgi-Forening følger vi løbende forskningen og melder ud, når der kommer nyt,

Links:

Selve studiet:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127012

Gennemgang af tidligere studier:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25988526

Udvalgte overskrifter:
http://news.rice.edu/2015/06/02/hyperbaric-hope-for-fibromyalgia-sufferers-2/

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/06/04/slumpfynd-hittade-lovande-behandling-mot-fibromyalgi/

http://www.hyperbariclink.com/diseases-and-conditions/fibromyalgia.aspx#.V01tMI9OLIU

http://www.futurity.org/pain-of-fibromyalgia-women-hyperbaric-oxygen-therapy-933962/

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150602153528.htm

http://fibromyalgianewstoday.com/2015/06/09/hyperbaric-therapy-offers-hope-fibromyalgia-sufferers/

Om trykkammerbehandling:
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/behandlingsformer/trykkammerbehandling-straaleskader/bivirkninger-trykkammerbehandling/

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/anaestesi-og-operationsklinikken/undersoegelse-og-behandling/Sider/tryk-paa-behandlingen.aspx

Nyhedsbrev