Medicin

undefined

Alfa og omega i behandlingen af fibromyalgiramte, består i at finde den optimale medicinske smertebehandling. Det er meget individuelt, hvad der er mest hensigtsmæssigt for den enkelte fibromyalgiramte, og det kræver ofte et længere forløb, hvor lægen og patienten må forsøge sig frem, indtil den bedst mulige løsning er fundet.

Traditionelt er fibromyalgiramte ofte blevet behandlet med forskellige gigtmidler, men disse har ofte meget generende bivirkninger og kan være meget hårde ved maven, hvorfor en del er nødt til at have mavesårsmedicin sideløbende med smertebehandlingen for at undgå mavekatar eller mavesår.

En del fibromyalgiramte kan have endvidere glæde af en lavdosis tricyclisk antidepressiv medicin, som i visse tilfælde kan have en gunstig effekt på smerter og ringe søvnkvalitet.

Visse epilepsipræparater har endvidere vist sig at have en positiv effekt på centralt udløste smerter, og disse anvendes også i stigende grad til fibromyalgi. De har ligeledes en god effekt på, den for fibromyalgiramte, så karakteristisk ringe søvnkvalitet.

Nogle bruger håndkøbsmedicin efter behov, men dette kan ikke anbefales i længden, idet visse former i sig selv kan forårsage hovedpine og andet ubehag.

Det er vigtigt at huske, at det der er en hensigtsmæssigt behandling for den ene patient, kan være direkte skadeligt for den anden. Næsten alle former for medicinsk behandling har bivirkninger, og her er det vigtigt at afveje balancen mellem fordele og ulemper. Kan der ikke opnås en rimelig grad af smertelindring, bør den praktiserende læge henvise den fibromyalgiramte til et tværfagligt smertecenter.

Fibromyalgi og medicin
Læs mere om fibromyalgi og medicin her

Sundhedsstyrelsens arbejde med bivirkninger
Sundhedsstyrelsen udsender årligt en stor bivirkningsrapport. Denne artikel uddrager de relevante elementer i forhold til den mest anvendte medicin for fibromyalgiramte fra Bivirkningsrapporten for 2013, der udkom i juni 2014. Den fulde rapport kan findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Bivirkninger antiepileptika
Sundhedsstyrelsen udsender med jævne mellemrum bivirkningsrapporter for forskellige medicintyper. Denne artikel uddrager de relevante elementer i forhold til den mest anvendte medicin for fibromyalgiramte fra Epilepsimedicinrapporten der gennemgår bivirkninger fra perioden 2003-2012. Rapporten udkom i juni 2014 og den fulde rapport kan findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Links til viden om medicin
Find forskellige links til mere viden om medicin her

Copyright: Dansk Fibromyalgi-Forening.

Nyhedsbrev